Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dnia 16 czerwca na terenie siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych odbyły się warsztaty realizowane przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi w ramach projektu „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW W FILMIE I FOTOGRAFII". Zajęcia były prowadzone dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Prowadzili je: Agata Woźniakowska - fotograf i Roman Dębski - reżyser, autor filmów przyrodniczych.

Na podstawie Uchwały nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego(par. 4, ust. 1 pkt 13): w Parku obowiązuje zakaz "użytkowania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowegona otwartych zbiornikach wodnych". 

Gospodarzem tegorocznej piątej edycji Surwiwali była Grupa Regionana PILICA z Stowarzyszenia Polskiej Szkoły Surwiwalu. Zlot odbył się w malowniczym zakątku Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Biała.

Stabilność zespołu ryb szczególnie w rzece jest zależna od warunków środowiska (poziom wody, suszy, powodzi, zanieczyszczenia, zróżnicowanie koryta- głębokości, szerokości, występowanie roślinności zanurzonej i coraz częściej obecnością drapieżników; tracza, wydry, kormorana.
Co roku Polaki Związek Wędkarski Okręg Piotrkowski zarybia zbiorniki na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zarybienie jest działaniem cyklicznym, na które ze składek członkowskich jest wydatkowane w okręgu, pół miliona złotych. Zarybienie ma na celu uzupełnienie rybostanu wyławianego przez wędkarzy, a również ma łagodzić skutki przedzielenia tamą rzeki Pilicy w Smardzewicach różnicując pule genetyczną.

Murawy kserotermiczne w Sulejowskim Parku Krajobrazowym zlokalizowane są w jego centralnej części, m.in. na terenie miasta Sulejowa w dolinie rz. Pilicy i Radoński. O występowaniu tego typu siedliska decydują warunki geologiczne, płytko zalegającego wapienia i sposób użytkowania.

 

25 maja o godz. 9.00 przy studni na rynku Przedborza zebrali się uczestnicy rajdu rowerowego "Po Przedborskim Parku Krajobrazowym". Blisko trzydziestoosobowa grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Przedborzu wraz z opiekunami: Justyną Nicoś, Jarosławem Koskim i ks. Stanisławem Obratańskim oraz pracownikami PPK, ruszyła na ponad 30 kilometrową trasę rajdu.

 

W dniu 15 maja 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Czysta i bezpieczna Pilica" zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury w Przedborzu przy współpracy z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym w ramach akcji społecznej "Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia".

 

W dniu 11 maja pracownicy ZPKWŁ zorganizowali rajd rowerowy dla młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Celem wycieczki była góra Chełmo, która kryje w sobie trzy elementy atrakcyjne turystycznie, tj.: rezerwat przyrody, prehistoryczne grodzisko, kamieniołom piaskowca.

W ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Krasocin” zorganizowano konkurs ekologiczny i rajd rowerowy. Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uczestniczyli w pracach komisji konkursowej i pomogli w organizacji rajdu rowerowego.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button