Deklaracja dostępności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Deklaracja dostępności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu /OCR),
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,
 • brak napisów i audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • nieoprawny kontrast dla niektórych elementów strony,
 • użyto tabel aby wizualnie pozycjonować zawartość,
 • mapy nie posiadają alternatywnego dostępu do prezentowanych na nich danych,
 • strona internetowa nie posiada wersji tekstowej

Wyłączenia

  Materiały wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i przekazane do publikacji w formie papierowej lub w postaci skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada upoważniony pracownik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 42 6406561

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
 • Adres: ul. Solna 14
  91-423 Łódź
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 42 6406561

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Dla osób z niepełnosprawnością jest możliwość złożenia korespondencji kierowanej do Oddziałów Terenowych w Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przy ul. Solnej 14 w Łodzi, która stanowi nadrzędną komórkę organizacyjną dla OT ZPKWŁ.

Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

ul. Solna 14, 91-423 Łódź

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku od ul. Solnej wyposażone jest w windę dla wózków uruchamianą przez pracownika ochrony po sygnale pochodzącym z przycisku zewnętrznego. Na parterze budynku znajduje się portiernia. Sekretariat znajduje się na 2 piętrze. Na prośbę zainteresowanego pracownik może wyjść przed budynek. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

Dostosowania wewnątrz budynku

Na parterze znajduje się toaleta, która jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Solnej.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

 

Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

ul. Wycieczkowa 86, 91-518 Łódź

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku od ul. Wycieczkowej 86 jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla wózków. Oddział znajduje się na 1 piętrze (poddaszu). Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Ze względu na schody prowadzące na piętro, brak możliwości dostania się do mieszczących się tam pomieszczeń. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się dzwonek, po użyciu którego pracownik oddziału może zejść na parter.

Dostosowania wewnątrz budynku

Na parterze znajduje się toaleta, która jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku znajduję się ogólnodostępny duży parking. Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

 

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy

ul. Piotrkowska 106, 97-310 Moszczenica

Dostępność wejścia do budynku

Wejścia do budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów dla wózków i windy. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze oraz na piętrach 1-2 budynku. Na prośbę zainteresowanego pracownik może wyjść przed budynek. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Ze względu na schody prowadzące do budynku, pomieszczenia na parterze i piętrach są niedostępne.

Dostosowania wewnątrz budynku

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Przedborzu

ul. Krakowska 28, 97-570 Przedbórz

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku siedziby nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów dla wózków i windy. Pomieszczenia biurowe  znajdują się na parterze i 1 piętrze. Na prośbę zainteresowanego pracownik może wyjść przed budynek. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Ze względu na schody prowadzące do budynku i wąskie drzwi wejściowe, pomieszczenia na parterze i piętrze są dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich  niedostępne.

Dostosowania wewnątrz budynku

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych ale parking jest ogólnodostępny.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

 

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

ul. Rycerska 2A, 98-200 Sieradz

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów dla wózków i windy. Biura Oddziału znajdują się na 1 piętrze. Na prośbę zainteresowanego pracownik może wyjść przed budynek. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Ze względu na schody, pomieszczenia na piętrze są niedostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową. Klatka schodowa jest wąska (90 cm).

Dostosowania wewnątrz budynku

Toaleta znajduje się na piętrze i nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

 

Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

ul. Batorego 41, 96-100 Skierniewice

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Batorego, a także od wewnętrznej strony budynku i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów dla wózków i windy. Biura Oddziału znajdują się na pierwszym piętrze. Na prośbę zainteresowanego pracownik może wyjść przed budynek. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Ze względu na schody, pomieszczenia na piętrze są niedostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową. Szerokość spocznika na klatce schodowej wynosi 275 cm, schody są dwubiegowe o szerokości 137 cm oraz 138 cm.

Dostosowania wewnątrz budynku

Toalety znajdują się na piętrze i nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona ZPKWŁ posiada funkcjonalności:
- możliwość zmiany kontrastu
- możliwość powiększania tekstu

Inne informacje i oświadczenia

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zawsze służą pomocą w pokonaniu istniejących jeszcze barier.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 rozpoczął proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco, na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników. Będziemy wdzięczni za ich przesyłanie.

pdfRaport o stanie zapewniania dostepności.pdf29.03.2021 13:20:54