Dotacje z WFOŚIGW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

fw 52 j2irs

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018r.

  1. Eliminacje wojewódzkie XVII edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Umowa dotacji nr 25/EE/D/2018 z dnia 25.04.2018r. Całkowity koszt zadania wyniósł 36.111,48 zł, z czego kwota 32.189,10 zł stanowił dotację z WFOŚiGW w Łodzi.
  2. Warsztaty entomologiczne w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Umowa dotacji nr 304/EE/D/2018 z dnia 26.09.2018r.. Całkowity koszt zadania wynosi 6.144,00 zł, z czego kwota 5.529,00 stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.
  3. Edukacja na zielono - przygotowanie skład i druk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkieg. Umowa dotacji nr 666/EE/D/2018 z dnia 28.12.2018r. Całkowity koszt zadania wynosi 106.025,16 zł, z czego kwota 79.200 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

docDotacje z lat 2011-201339.5 KB

docDotacje z 2014r.113.5 KB

docDotacje z 2015r.113.5 KB

docDotacje z 2016r.113.5 KB

docDotacje_z_2017r.doc116 KB

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button