Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

    W osiedlach ludzkich gawron może być zwiastunem wiosny. Jako jedne z pierwszych ptaków przystępują do lęgów. Już w trzeciej dekadzie lutego zaczynają remontować stare gniazda i budować nowe. W tym czasie kolonia jest najgłośniejsza, ptaki kłócą się, toczą nieustanne bijatyki; o gniazda, patyczki do ich budowy, swoich partnerów.
Gawron jest gatunkiem towarzyskim, poprzez dźwięk ptaki między sobą, komunikują swoje potrzeby. Ich głos ,,krakanie” dla ludzkiego ucha,  jest głośny i drażniący, dlatego sąsiedztwo tych ptaków nie jest mile widziane.

      Rośliny najczęściej oznaczamy na wycieczkach terenowych od wiosny do jesieni, wtedy kiedy w zależności od gatunku uwidaczniają swoje charakterystyczne cechy morfologiczne, kolor kwiatów, kształt liści itd. Jesienią rośliny o miękkich łodygach i liściach więdną i zanikają. Widoczne są gatunki o zdrewniałych łodygach i kwiatostanach, które w takiej formie przetrwają do wczesnego lata. Wśród tych roślin spotykamy min.: łopiany, osty, chabry, wiesiołki, szczawie, trawy i wiele innych.

Zając europejski (Lepus europaeus)  szarak  –zamieszkuje  całą Europę z wyjątkiem północnych części Skandynawii i Rosji.  W Polsce występuje wszędzie, choć w bardzo zróżnicowanym zagęszczeniu. Zające europejskie preferują otwarte pola uprawne i pastwiska z różnorodnymi uprawami rolnymi, poprzecinane zakrzewieniami, niewielkimi zadrzewieniami i remizami. Unikają upraw monokulturowych (jednogatunkowych) i  wielohektarowych. To zwierzęta polne i typowi roślinożercy. Żywią się trawą, ziołami i uprawami polnymi, zające przebywające w lesie żywią się roślinnością leśną, między innymi ziołami, pączkami drzew liściastych, miękką, soczystą korą, żołędziami, itp.  Żerują wieczorem i wczesnym rankiem, a czasami również w nocy; w dzień raczej wypoczywają w kotlinach.

       W ramach obchodów Światowego Dnia Recyklingu Powiat Radomszczański wraz z ZPKWŁ - Oddziałem Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i fundacją Recal zaprasza wszytkich do udziału w akcji "Zbieramy nie wyrzucamy". Akcja polega na zbiórce aluminiowych opakowań (m.in. puszek po napojach) - za które osoby oddające dostaną sadzonki drzew i krzewów, budki lęgowe dla ptaków bądź inne upominki. Zbiórka odbywać się będzie 18 marca w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku w godzinach 12-18.

W 2013 r. podczas 68. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dzień 3 marca został ustanowiony Światowym Dniem Dzikiej Przyrody.

     Głównym celem Dnia Dzikiej Przyrody jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej flory i fauny przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami. Ten dzień ma również przypominać o roli Konwencji CITES jako kluczowego narzędzia pozwalającego przeciwdziałać kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

   Od kilku dni napływa do nas zdecydowanie cieplejsze powietrze. Temperatura osiąga nawet 18 stopni Celsjusza. Zalegający dotąd śnieg zaczyna bardzo szybko się topić powodując gwałtowne przyrosty stanu wody w Pilicy. Wody jest naprawdę dużo, koryto Pilicy  ledwie ją mieści , tworzą się więc okazałe rozlewiska, woda wypełnia wszystkie blisko rzeki położone zagłębienia i podsiąka łąki. W lesie szachownica , w ocienionych miejscach śnieg tworzy błyszczące skorupy, które pomału znikają, tam gdzie dociera więcej słońca zieleni się mech.

Przedwiośnie – jedna z charakterystycznych pór roku dla klimatu umiarkowanego. W ostatnich latach z racji braku pokryw śnieżnej może mniej zauważalna i charakterystyczna niż kiedyś. W tym roku jednak mamy możliwość podziwiania tej pięknej pory roku. Śnieg, który utrzymuje się już tylko miejscami zwłaszcza w lasach gdzie jest większe zacienienie szybko topnieje tworząc niewielkie rozlewiska. Na polach słychać już skowronki – pierwszego w Spalskim Parku Krajobrazowym widziałem 15 lutego, kiedy było jeszcze zimno i śnieżnie.

Kuropatwa Perdix perdix – to jeden z bardziej charakterystycznych gatunków ptaków związany z krajobrazem rolniczym. Sylwetka krępa z krągłym tułowiem i stosunkowo małą głową. Choć z oddali wydaje się być ptakiem szarawym to z bliska okazuje się, że jest to ptak dość kolorowy. Z pomarańczowobrązowym gardłem i licem, brązowymi pręgami na bokach, szarą piersią oraz  dużej kasztanobrązowej plamie na brzuchu zwłaszcza u samców. Zwykle ucieka na piesze, spłoszona odlatuje na niewielkie odległości wydając przy tym głośne odgłosy. Wiosną charakterystycznie się odzywająca – „kierr-ik” głównie wieczorem. Czasem gdy się na nie przypadkiem natkniemy można się wręcz wystraszyć ich nagłym zerwaniem się spod nóg. Zamieszkuje głównie otwarte tereny rolne zwłaszcza pola i łąki najchętniej z usianymi niewielkim zadrzewieniami/zakrzaczeniami śródpolnymi, które stanowią dla nich schronienie. Ptak osiadły, w zimie często trzyma się w małych stadkach.

     W Polsce kuropatwa szara występuje w całym kraju. Zamieszkuje tereny otwarte, pokryte niską roślinnością, z kępami krzewów lub wyższych chwastów, a więc pola uprawne, łąki i pastwiska. Unika rozległych monokultur, terenów skalistych i podmokłych. Zimę ptaki spędzają na ogół na oziminach, podchodząc w pobliże osiedli ludzkich w poszukiwaniu pokarmu. Preferują tereny tworzące swego rodzaju szachownicę, pociętą dużą ilością miedz i rowów. Dorosłe kuropatwy pobierają pokarm pochodzenia roślinnego oraz w mniejszych ilościach zwierzęcego. Na pokarm ten w zależności od pory roku składają się: źdźbła zbóż i innych (szczególnie słodkich) traw, pączki, kwiaty, liście i korzonki roślin, nasiona zbóż i chwastów polnych oraz owady i ich larwy szczególnie żerujące na chwastach. W przeciwieństwie do ptaków dorosłych młode kuropatwy w pierwszych dwóch tygodniach życia pobierają prawie wyłącznie  pokarm składający się z owadów o miękkich pancerzach, głównie mszyc.

 

Akcja organizowana dla pasjonatów przyrody przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.