Ochrona gatunkowa

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Na terenie Parku wykazano 35 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie (m.in. aster gawędka Aster amellus, bagno zwyczajne Ledum palustre, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis - storczyk, nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, pełnik europejski Trllius europaeus, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia) oraz 15 częściowo chronionych (m.in. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, pierwiosnek lekarski Primula Eris). Spośród zwierząt kręgowych podlegających ochronie ścisłej i częściowej stwierdzono 8 gatunków ryb (m.in. strzebla Phoxinus phoxinus, koza Cobitis teania, różanka Rhodus sericeus), 5 gatunków gadów (m.in. jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, Żmija Vipera berus), 12 - płazów (m.in. Traszka grzebieniasta Tristurus cristatus, Rzekotka Hyla arboreta), 134 – ptaków (m.in. Bocian czarny i biały Ciconia ciconia i Ciconia nigra, Kokoszka wodna Gallinula chloropus, Sowa uszata Asio otus, Zimorodek Alcedo atthis) oraz 30 gatunków ssaków (m.in. Nocek duży Myotis myotis, Mroczek późny Eptesicus serotinus, Orzesznica Muscardinus avellanarius, Bóbr europejski Castor fiber)