Szlaki turystyczne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Aktywna turystyka kwalifikowana na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i jego i otuliny rozwija się w oparciu o oznakowane szlaki turystyczne oraz ścieżki dydaktyczne:

1) Piesze:

Szlak Spalskiego Parku Krajobrazowego, koloru zielonego, relacji: Tomaszów Mazowiecki – Spała – rezerwat „Konewka” – Liciążna – rezerwat „Żądłowice” – Grotowice – Lubocz, całkowita długość szlaku – 54,5 km, w granicach SpPK – 28,1 km.

Szlak Partyzancki im. mjr Henryka Dobrzańskiego koloru czerwonego, relacji: Radomsko PKP – Wygoda – Włynice – Przedbórz – Bąkowa Góra – Sulejów – Tomaszów Mazowiecki – Spała – Poświętne – Drzewica, całkowita długość szlaku wynosi 200,4 km, w granicach SPPK – 17 km,

Szlak im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, koloru niebieskiego, relacji: Spała – Jeleń – Smardzewice – Biała Góra – Rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła” – Skansen Rzeki Pilicy – Tomaszów Mazowiecki, całkowita długość szlaku 25 km, w granicach SpPK – 3,9 km.

2) Rowerowe :

Szlak Carskich Łowów, koloru żółtego, relacji: Smardzewice – Spała – rezerwat „Konewka” – Glina – rezerwat Żądłowice – Rzeczyca, całkowita długość szlaku wynosi 32,8 km, w granicach SpPK –16,8 km,

Trakt przez Puszczę Pilicką, koloru zielonego, relacji: Czerniewice – rezerwat „Konewka” – Spała – Poświętne, całkowita długość szlaku wynosi 42 km, w granicach SpPK – 20,4 km,

Szlak im. Juliana Tuwima, koloru niebieskiego, relacji: Tomaszów Mazowiecki – Luboszewy – Glinik – Królowa Wola – Inowłódz – Zakościele, całkowita długość szlaku wynosi 20,5 km,
w granicach SpPK – 0,4 km,

Droga do Żubrów, koloru czerwonego, relacji: Smardzewice – Brzustów – Inowłódz, całkowita długość szlaku wynosi 20,2 km, w granicach SpPK – 2 km,

Szlakiem Cudownych Obrazów, szlak koloru czarnego relacji: Wesoła – Tomaszów Mazowiecki – Ciebłowice Małe – Spała – Inowłódz – Fryszerka – Anielin – Poświętne, całkowita długość szlaku wynosi 39,4 km, w granicach SpPK – 27 km,

Szlak im. Zygmunta Goliata, koloru zielonego, który wiedzie wokół Zalewu Sulejowskiego, na terenie opracowania znajduje się fragment tej trasy w gminie Tomaszów Mazowiecki, całkowita długość szlaku wynosi 64,2 km, w granicach otuliny Parku – 1,2 km;

3) Ciąg pieszo-rowerowy relacji: Tomaszów Mazowiecki (rezerwat „Niebieskie Źródła”) – Spała. Całkowita długość szlaku wynosi 14 km, w granicach Parku – 4 km. W przyszłości planuje się przedłużenie tej trasy do Inowłodza;

4) wodny :

Szlak wodny Pilicy. Pilica jako szlak kajakowy na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje od Maluszyna znajdującego się w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego do granicy z województwem mazowieckim, przebiega przez obszar Parku i jego otuliny. Całkowita długość szlaku kajakowego w granicach województwa łódzkiego wynosi 146,6 km,
w granicach SpPK – 31,7 km;

5) konny:

Łódzki Szlak Konny – przez obszar Parku przebiega częściowo odcinek 12 i 13 pętli zewnętrznej szlaku liczącej prawie 1500 km. Odcinki te w SpPK przebiegają na trasie: Rzeczyca – Ponikła –Inowłódz – Zakościele – Królowa Wola – Spała – Brzustów – Ośrodek Hodowli Żubrów – Smardzewice i liczą około 36 km.

6) Ścieżka przyrodnicza „ Lasy Spalskie” – rozpoczyna się przy Domu Leśnika w Spale i prowadzi przez rezerwat leśny Spała do pomnika (obelisku) św. Huberta. Składa się z ona z 7 przystanków prezentujących największe walory rezerwatu w formie opisów i rysunków. Ścieżka umożliwia samodzielne poznanie gatunków roślin i zwierząt chronionych, prezentuje potęgę lasu, rzeki oraz zależności wszystkich elementów ekosystemu.

7) Ścieżka edukacyjno – historyczna „ Śladami Oddziału mjr Hubala” – Ścieżka składa się z 8 tablic przystanków, opisujących działania i historię hubalczyków. Przystanki w dużej mierze związane są z miejscami przebywania i działalności oddziału. Ścieżka poprowadzona jest głównie lasami od Dęby w okolicach Opoczna poprzez Poświętne i dalej Wólkę Kuligowską, Mysiakowiec, Ponikła, Kozłowiec, zaś kończy się w Anielinie, gdzie stoi Szaniec majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".