Użytki ekologiczne

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

„Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, , płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.( art. 42. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 56 użytków ekologicznych. Są to kompleksy bagien i torfowisk śródleśnych. Istniejące użytki ekologiczne to w zdecydowanej większości wyłączone z produkcji leśnej mokradła, bagna i torfowiska śródleśne Lasów Państwowych. Są to tereny trudne do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, a z drugiej strony bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button