Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 27-28 października 2021 na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w Smardzewicach, w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „MOLO” - odbyło się Pierwsze Spotkanie Zlewniowe Interesariuszy projektu zintegrowanego LIFE Pilica.

 

Gatunek tego ładnego chrząszcza jest reprezentantem licznej rodziny biegaczowatych występujących w naszym kraju o południowym typie rozsiedlenia. Zasiedla głównie tereny otwarte o wystawie słonecznej porośnięte roślinnością zielną i krzewiastą. Prowadzi skryty tryb życia, aktywny głównie w nocy. Występuje lokalnie, ale w miejscach bytowania jak i zimowiskach spotykany dość licznie.

"Owoce Pamięci - w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II" to program realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Jednym z elementów tego programu jest założenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych. Do licznej grupy sadów, które do tej pory posadzono na terenie województwa łódzkiego, możemy od dziś dołożyć kolejne dwa powstałe w obszarze działania Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

W dniu 21 października w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy partnerstwa na rzecz „Ochrony wód Zalewu Sulejowskiego, rzeki Pilicy oraz terenów cennych przyrodniczo poprzez zrównoważony rozwój gospodarki turystycznej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza oraz przywracania bioróżnorodności wraz z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiskowym”. ZPKWŁ reprezentowali Katarzyna Krakowska i Piotr Wypych.

    25 października obchodzimy Dzień Kundelka. Dzień Kundelka to nieformalne, lecz ważne święto. 25 października obchodzą je wszystkie wielorasowe psy. Data święta nie jest przypadkowa i zbiega się z Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt, który obchodzony jest corocznie  dzień po dacie wejścia w życie Ustawy (obowiązuje ona od 24 października 1997 r.).

Każdy z pracowników parków krajobrazowych w województwie łódzkim, w Polsce i na świecie (często podobne albo bliźniacze formy ochrony) obchodzi każdego dnia "dzień krajobrazu" - to nasza praca, powszedniość ale i wielkie pasje rozwijane w wielu dziedzinach i specjalizacjach wiedzy. Krajobrazu całościowo i "ostatecznie" nie da się zdefiniować. Jednak poruszając się w określonych "ramach" wiedzy i nauki przyjmujemy definicje które pomagają nam w pracy codziennej, idąc tym myśleniem -zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., przez Polskę ratyfikowaną 27 września 2004 roku, termin krajobraz "znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich"(Art. 1, definicje, lit. a). Analiza tego zapisu wskazuje, iż dwie główne składowe definicji to kultura (to co pochodzi od człowieka) i przyroda.

Krajobraz trudno zdefiniować - zajmują się tym nauki przyrodnicze, geograficzne, filozoficzne czy historyczne, nie wspominając o sztuce... Krajobrazem (w uproszczeniu) możemy okreslić "wszystko co nas otacza w danym miejscu i czasie". Czas zarówno dla nas (naszego życia) jak i krajobrazu ma pierwszorzędne znaczenie. W ciągu długiego czasu - na przestrzeni epok historycznych, człowiek odcisnął swe piętno na trwałe w krajobrazie. To "piętno" - to aktywność ludzka na polu materialnym i duchowym o charakterze przemyślanym i celowym - krajobraz kulturowy harmonijny, lub aktywność ludzka negatywnie przekształcająca otoczenie - krajobraz kulturowy dysharmonijny. W  krajobrazie naszych parków epoka prehistoryczna i starożytna jest zaznaczona w postaci licznych stanowisk archeologicznych (Ciebłowice - SpPK), grodów (Majkowice -  SPK), kurhanów (Przywóz - ZPK).

       20 października 2020 r. obchodzimy Dzień Krajobrazu. Data 20 października nie jest przypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

W 2021 roku w tzw. cofce zbiornika Sulejowskiego w rejonie Sulejowa- Polanki,  na Murowańcu i ujścia Luciąży,  odnotowano masowy pojaw chronionej rośliny, paproci wodnej Salwinii pływającej (Salvinia natans). Paproć zajmuje powierzchnię kilku hektarów, w wolno płynącej bądź stagnującej wodzie. Miejscami gdzie jest falowanie  tworzy duże wyspy, a w zatokach zwarty kożuch. Salwinia pływająca (Salvinia natans) jest gatunkiem chronionym niezbyt często spotykanym w zbiornikach wodnych w centralnej Polsce. Główny areał jej występowania to południe i zachód Polski, a zajmowane siedlisko to starorzecza Odry i Wisły.

Uważny turysta który wybrał się na  wyprawę wzdłuż Pilicy pod miejscowością Przewóz trafia na las inny niż okoliczne; prześwietlony, z wiekowym drzewostanem sosnowym. Na ziemi leży mnóstwo szyszek - a rosnące tu sosny są wyjątkowo okazałe, niektóre mają ponad 250 cm obwodu, są powyginane, jeszcze inne mają kilka pni. W drzewostanie tym pod okapem starych sosen i w „gniazdach” rozwija się bujnie młode pokolenie drzewek sosnowych.