Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rozpoczyna się nowy sezon turystyczny. Pogoda sprzyja organizacji różnych form turystyki m.in. organizacji spływów kajakowych po rzece Rawce.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Zespół Parków Krajobrazowych – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z gmin leżących na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Portret sowy”.
Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 07.09.2019 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się impreza o nazwie „Mixer Regionalny”. Nie zabrakło na niej stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, na którym pracownicy parków rozprowadzili kilkaset sadzonek drzew i krzewów, we ramach akcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego „ 100 tys. drzew na 100 – lecie województwa Łódzkiego”. Były one wręczane osobom, które wzięły udział w konkursach o tematyce przyrodniczej - głównie ptasiej, zgodnie z akcją ZPKWŁ „Rok 2019 rokiem ptaków”. W konkursach wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie młodzież i dzieci.

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych (klas VI-VIII) województwa łódzkiego do uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie pn.: Krajobraz mojego regionu – uczę i pokazuję. Konkurs objęty został honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o regionie województwa łódzkiego oraz popularyzacja walorów przyrodniczych regionu łódzkiego.

12 sierpnia 2019 roku w Bolimowskim Parku Krajobrazowym obchodzono Wielki Dzień Pszczół. Wydarzenie odbywało się tym razem w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI INACZEJ - Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skierniewicach, gdzie uczestnikami byli zarówno podopieczni placówki jak i położonego obok Domu Pomocy Społecznej.

Kolejny raz w tym roku Oddział Terenowy BPK otrzymał zgłoszenie o nielegalnie wyrzuconych odpadach bytowych tym razem na terenie leśnym, przy drodze prowadzącej do Ośrodka „Sosenka”. Jak widać na załączonych zdjęciach, ktoś opuszczając domek letniskowy w taki właśnie sposób „pozbył się” odpadów.

3 sierpnia 2019 roku w Bolimowskim Parku Krajobrazowym odbył się już drugi w tym roku wieczór entomologiczny pod nazwą „Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła”. Wydarzenie współorganizowaliśmy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacją Biodiversitatis oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, na którego terenie gościliśmy.

31 lipca 2019 roku pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, dzięki uprzejmości i współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją Biodiversitatis, wzięli udział w szkoleniu entomologicznym. Spotkanie, składające się z części wykładowej oraz terenowej, poprowadził dr Radomir Jaskuła.

„TRZY DNI W PUSZCZY” – taki tytuł nosi wystawa zorganizowana przez Okręg Łódzki Związku Polskich Fotografów Przyrody, będąca pokłosiem 3-dniowego pleneru, jaki się odbył w czerwcu br. w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Otwarcie wystawy nastąpiło 21 lipca 2019 r. podczas uroczystego „Dnia Bolimowa” – dorocznego święta, obchodzonego w tym roku po raz 21.  Będzie ją można oglądać w miejscowym Domu Kultury do 15 września tegoż roku. Wystawie towarzyszył konkurs publiczności na najlepsze zdjęcie. Zwyciężyła praca nr 28, pod tytułem „Klejnot znad Rawki”, przedstawiająca bajecznie kolorową „rozedrganą” ważkę świteziankę. Autorce serdecznie gratulujemy. Wystawie towarzyszył również cykl fotografii obrazujących śmieci poniewierające się po Puszczy i nad Rawką oraz antyśmieciowy apel – „Przyśpiewki śmieciucha”, który zamieszczamy poniżej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Fundacja Biodiversitatis, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii serdecznie zapraszają na wydarzenie „Nie taka ćma straszna, czyli wielkie nocne wabienie owadów do światła”. Odbędzie się ono 3 sierpnia 2019 roku na terenie ogrodu pałacowego w Nieborowie.

Program wydarzenia:
21:00 – prelekcja o owadach nocnych i ich wabieniu poprowadzona przez specjalistę, dr Radomira Jaskułę z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacji Biodiversitatis (sala edukacyjna)
22:00 – rozpoczęcie wabienia owadów za pomocą światła. Nauka rozpoznawania owadów nocnych  (ogród).

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button