Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dzisiejszy śnieżny poranek skłonił mnie do wrzucenia nagrań tego co działo się przy ulach w lutym.

Od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii przeprowadzi wiosenną akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Przynęty ze szczepionką nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt. 

Au printemps, au printemps, au printemps j'aurai seize ans

Vive la vie, vive l'amour et vive le vent…” (cały tekst piosenki znajdziesz tutaj)

„Wiosną, wiosną, wiosną będę mieć szesnaście lat

Niech żyje życie, niech żyje miłość i niech żyje wiatr…”

„Robak, jaki jest, każdy widzi…” – tak mógłby napisać ks. Benedykt Chmielowski, autor XVIII-wiecznych „Nowych Aten”. Wolał jednak napisać o koniu. Jaki są zatem robale?

W dniu 11 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody z Okręgów: Skierniewice, Rawa Mazowiecka i Łowicz.

Noc Sów w Oddziale Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jest zawsze ważnym i długo oczekiwanym wydarzeniem przyrodniczo-kulturalnym. Tak też i było tym razem. Lista chętnych została oficjalnie otwarta 23 lutego z rana. Co zapobiegliwsi usiłowali zapisać się wcześniej, dzwoniąc uparcie, nawet przed otwarciem biura. Ponoć krążyła opinia, że łatwiej się dostać na galę wręczenia Cesarów w Cannes niż na Noc Sów w Bolimowskim Parku ! Pewno plotki takie rozsiewali niezadowoleni, dla których zabrakło miejsca.

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do odwiedzenia wystawy fotograficznej "Pójdźka - sowa krajobrazu rolniczego" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. 

Autorem fotografii jest Edwin Siwek - przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Sów, działający w województwie mazowieckim oraz łódzkim na rzecz ochrony czynnej pójdźki - niewielkiej, rzadkiej sowy objętej w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Więcej na temat ochrony pójdźki znajdziecie na FaceBooku, na profilu: ochrona sów krajobrazu rolniczego.

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających od 6 do 17 marca 2023 roku.

Powiatory Lekarz Weterynarii w Skierniewicach powiadamia o 2 ogniskach wysoce zjadliwej ptasiej grypy na terenie powiatu skierniewickiego.

W dniu 22 lutego 2023 roku odbył się parkowy etap XXII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegoroczna tematyka konkursu to „Ptaki parków krajobrazowych”

W konkursie wzięły udział 2 drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach oraz ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej.

W 2013 roku podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdzono, że najwyższa pora przypomnieć sobie o dzikiej przyrodzie i jej wartości – nie do ocenienia, i ustanowiono jej Międzynarodowy Dzień. Czy od tego dzikiej przyrody przybyło ?...