Podstawy prawne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Obowiązujące przepisy prawne w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego:

Rozporządzenie nr 9 z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leżącego częściowo w granicach województwa mazowieckiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 75, poz. 1978)

Uchwała Sejmiku Województwa nr LXI/1684/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powiększenia obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa łódzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego nr 342, poz. 3013)

Uchwała w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego:

Uchwała nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionego

 

pdfRozporządzenie nr 9 z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leżącego częściowo w granicach województwa mazowieckiego_Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego nr 75 poz. 1978.pdf

pdfUchwała Sejmiku Województwa nr LXI-1684-10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powiększenia obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa łódzkiego Dziennik Urzędowy Województ.pdf

pdfUchwała nr XIV-93-86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach.pdf