Literatura

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„Codzienność we dworze”

1. Kowecka E.; „W salonie i w kuchni, Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w.”, Poznań 2008

2. Koźmian K.; Pamiętniki, Wrocław 1972

3. Łozowska M.; „W dworze ziemiańskim”, PWN, Warszawa 2011

4. Molik W.; „Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku”, Kultura materialna, Poznań 1999

5. Pol W.; „Pieśń o ziemi”, 1859

6. „Dwór Ziemiański, Zjawisko historyczne i kulturowe”, Materiały z VII Seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Kielecki, Warszawa 2004

 

„Dwory i pałace w Bolimowskim Parku Krajobrazowym i okolicy”

1. Baraniewski W., Jaroszewski T. S.; „Po pałacach i dworach Mazowsza”, Warszawa 1995

2. Cygan M. (red.); „Śladami historii…w gminie Kowiesy”,

3. Matusiak K. B. (red.); „Wędrówki po gminie Puszcza Mariańska”, MRIES, Puszcza Mariańska 2008

4. Piwkowski W., Moniatowicz J.; „Pałac Radziwiłłów w Nieborowie, Ogród w Arkadii”, Moniatowicz Foto Studio, 2009

5. Sabała K.; „ Dwory i folwarki na terenie parafii Jeruzal”, Łajszczew Stary 1997

6. Kwartalnik Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik”, nr III (389) 2006, str. 59-62

7. Zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach

8. Zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Archiwum

 

„Ogród, park, sad, warzywnik, aleja i gazon”

1. Czartoryska I., „Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów”, Drukiem W. B. Korna, Wrocław 1805

2. Mickiewicz A., „Pan Tadeusz”, GREG, Kraków 2010

 

„Wybrane parki dworskie i pałacowe”

Zbiory Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach

 

Informacje z wywiadów, informatorzy:

Dariusz Chmielak, Małgorzata Danilczuk, Marta Kaczkowska, Maria Sikorska

 

Źródła z Internetu:

www.dwor-wilkowice.pl

www.nieborow.art.pl

www.palacradziejowice.pl

www.zamkilodzkie.pl


 

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

SZLAKIEM STARYCH DWORÓW

CODZIENNOŚĆ WE DWORZE

DWORY I PAŁACE W BOLIMOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I OKOLICY

MAPA BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOZBRAZOWEGO

OGRÓD, PARK, SAD, WARZYWNIK, ALEJA I GAZON

WYBRANE PARKI DWORSKIE I PAŁACOWE

2

3

7

19

32

59

61

 


 

logo promuje lodzkie

 

Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
serdecznie dziękuje wszystkim właścicielom i użytkownikom dworów i pałaców opisanych w wydawnictwie za udzielone informacje oraz umożliwienie wykonania fotografii.

Zwiedzajcie Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego!

Serdecznie zapraszają:

 

Bolimowski Park Krajobrazowy,

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki,

Załęczański Park Krajobrazowy,

Przedborski Park Krajobrazowy,

Sulejowski Park Krajobrazowy,

Spalski Park Krajobrazowy,

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.