Zimowe ptakoliczenie 2020 - relacja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

26 stycznia w Mysłakowie (gm. Nieborów) na terenie Bolimowskiego Paku Krajobrazowego odbyło się zimowe ptakoliczenie. Uczestnicy, wyposażeni w karty do rozpoznawania ptaków, lornetki i lunety spacerowali po fragmencie wsi Mysłaków. Na koniec spaceru zainteresowani zwiedzili także park romantyczny w Arkadii. Ornitolodzy oraz pracownicy Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego opowiadali o ptakach i uczyli ich rozpoznawania. W wydarzeniu uczestniczyło 27 osób, w tym również dzieci. Łącznie tego dnia, mimo pochmurnej pogody, zaobserwowano 30 gatunków ptaków.

Dziękujemy Panu wójtowi gminy Nieborów za broszury i słodkie upominki podarowane wytrwałym spacerowiczom.

Gatunki zaobserwowane podczas zimowego ptakoliczenia:

 • wróbel (3 os.),
 • mazurek (1 os.)
 • bogatka (21 os.)
 • modraszka (3 os.)
 • dzwoniec (46 os.)
 • kwiczoł (1 os.)
 • trznadel (10 os.)
 • sroka (18 os.)
 • czyż (30 os.)
 • kos (2 os.)
 • sójka (1 os.)
 • kruk (5 os.)
 • dzięcioł duży (3 os.)
 • myszołów (6 os.)
 • żuraw (2 os.)
 • grubodziób (1 os.)
 • sierpówka (20 os.)
 • łabędź niemy (2 os.)
 • dzięcioł zielony ( 1 os.)
 • kaczka krzyżówka (13 os.)
 • gęś białoczelna (76 os.)
 • krogulec (1 os.)
 • wrona siwa (3 os.)
 • czapla siwa (1 os.)
 • pustułka 1 os.)
 • kormoran (1 os.)
 • gęś gęgawa (10 os.)
 • szpak (60 os.)
 • nurogęś (1 os.)
 • gil (18 os.)

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.
Do zobaczenia za rok!

Oprac. K. Nowak