Bezpieczne wakacje w kajaku, czyli co warto wiedzieć przed rozpoczęciem sezonu kajakowego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rozpoczyna się nowy sezon turystyczny. Pogoda sprzyja organizacji różnych form turystyki m.in. organizacji spływów kajakowych po rzece Rawce.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Ustawa ta  określa m.in. warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych.

Art. 7. (wyciąg)
Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym,
osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego.

Art. 35. (wyciąg)
Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi w ruchu wodnym
statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.

W związku z powyższym prowadzone będą patrole Policji i Służby Parku w celu kontroli trzeźwości kajakarzy. Prosimy o zachowanie trzeźwości na wodzie i zasad bezpiecznego pływania.

PONADTO INFORMUJEMY, IŻ RZEKA RAWKA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI JEST REZERWATEM PRZYRODY.

Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY WYNIKA, IŻ ZABRANIA SIĘ:

Art. 15.
RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO, NARCIARSKIEGO I JAZDY KONNEJ WIERZCHEM, Z WYJĄTKIEM SZLAKÓW I TRAS NARCIARSKICH WYZNACZONYCH PRZEZ DYREKTORA PARKU NARODOWEGO, A W REZERWACIE PRZYRODY – PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA;

ORGANIZACJI IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH – W PARKU NARODOWYM.

Art. 27.
BEZ ZGODY DYREKTORA PARKU NARODOWEGO, A W REZERWACIE PRZYRODY BEZ ZGODY REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA.

Po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organizator ma obowiązek telefonicznego zgłoszenia się do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (tel. 46/833-37-77) oraz poinformowania o miejscu i godzinie rozpoczęcia spływu. Przekazanie takiej informnacji jest niezbędne do przeprowadzenia, przez wyznaczonego pracownika Bolimowskiego Parku Krajobrazowego instruktażu przed rozpoczęciem spływu.

Należy także pamietać, iż kajakowanie po Rawce to także zagrożenia. Rzeka mocno meandruje, w nurcie leżą liczne drzewa, stoją betonowe podpory mostów. Kajakarze napotkają także progi i jazy.

OBOWIĄZUJE BEWZGLĘDNY ZAKAZ SPŁYWANIA W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH

l.p.

Miejsce

Opis

1.

Jaz w Suliszewie
(42,9km)

Betonowy jaz, spłynięcie niemożliwe – spływ zabezpieczony kratą, przenoska 15 metrów od jazu, po prawej stronie.

2.

Jaz przy elektrowni wodnej w Kamionie
(38,1 km)

3 metrowy, betonowy jaz, bez możliwości przepłynięcia, przenoska po lewej stronie, 15 metrów od jazu.

3.

Most kolejowy Skierniewice – Rawka
(30,9 km)

Miejsce bardzo niebezpieczne!
Pod mostem duży spadek poziomu wody, nurt bardzo przyśpiesza, w środku nurtu filar mostu, tworzy się bardzo mocny odwój zalewający i wywracający kajaki, woda głęboka, a w niej wbite w dno drewniane pale. Przenoska 10 metrów przed mostem, po lewej stronie rzeki. Na drodze duży ruch samochodowy.

4.

Most drogowy w miejscowości Ruda
(30,0 km)

Spłynięcie niemożliwe – krata, przenoska po prawej stronie przy samym moście.

5.

Most drogowy Kopersteina w Budach Grabskich
(26,9 km)

Próg do wysokości 100 cm (zależnie od poziomu wody), za progiem kamienie, w nurcie rzeki filary mostu. Przenoska 15 metrów przed mostem, po prawej stronie.

6.

Jaz przed zalewem w Joachimowie Mogiłach
(16,5 km)

Miejsce bardzo niebezpieczne!
Podwójny próg, pierwszy o wys. 150 cm, drugi 60 cm z mocnym odwojem. Przenoska 10 metrów przed jazem, po prawej stronie.

7.

Most drogowy z progiem w Bolimowskiej Wsi
(12,1 km)

Spłynięcie niemożliwe – krata, przenoska po prawej stronie przy samym moście.

8.

Elektrownia wodna w Sokołowie
(4,4 km)

Kamienisty próg o wysokości 1-1,50 m, przenoska po prawej stronie.

9.

Jaz przy młynie w Kęszycach
(3,2 km)

Spłynięcie zablokowane kratą, przenoska przy samym jazie, po lewej stronie (na wyspie).

 

Oprac.: Beata Łukasik, Jerzy Sadzewicz

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button