Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minioną niedzielę po raz siedemnasty odbył się amatorski rajd rowerowy i pieszy „Tour de Kalonka”. W tym roku rajdowi przyświecała idea 100-lecia odzyskania niepodległości. Uczestnicy rajdu mogli wybrać – podobnie, jak w ubiegłych latach – jedną z trzech tras rowerowych lub trasę pieszą. Pierwszy raz zorganizowana została rodzinna trasa rowerowa na orientację. Najmłodszym dzieciom zadedykowano krótką trasę rowerową pod nazwą „Figlotur”. 

Serdecznie zapraszamy na XVII Amatorski Rajd Rowerowy i Pieszy "Tour de Kalonka", który odbędzie się 22 września 2018 r.

W dniu 18 września 2018 r. w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH100034.

W dniu wczorajszym na terenie ZPKWŁ OT PKWŁ miało miejsce szkolenie na temat grzybów nadrzewnych prowadzone przez pana Sebastiana Piskorskiego członka Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz Pracowni Algologii i Mykologii UŁ. Na szkoleniu pojawiła się znaczna większość kadry z oddziałów terenowych ZPKWŁ.

Przystanek 60+ to wyjątkowy projekt Łódzkiego Domu Kultury skierowany do seniorów.

W ramach projektu osoby powyżej 60 roku życia uczestniczą w zajęciach malarskich, fotograficznych, tanecznych i muzycznych. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chętnie współpracuje z Łódzkim Domem Kultury, aby seniorzy województwa Łódzkiego mogli również poznać urokliwe przyrodniczo i kulturowo miejsca położone w obrębie Parku.

W dniach 8-9 września br. przy ul. Piotrkowskiej odbył się kolejny Mixer Regionalny. Na imprezę promującą Województwo Łódzkie licznie ściągnęli mieszkańcy Łodzi oraz goście z wielu – często bardzo odległych – miejscowości. W niedzielę, pośród licznych kolorowych stoisk wystawienniczych prezentujących walory miast i wsi oraz różnorodne oferty stowarzyszeń i instytucji, znaleźć można było wypełnione zielenią stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny zapraszają na rajd rowerowy pn. „Wojennym szlakiem”, który odbędzie się w niedzielę 02.09.2018r.

Trasa o długości ok. 35 km poprowadzi szlakiem grobów wojennych i miejsc pamięci związanych z działaniami wojennymi rozgrywającymi się na pograniczu powiatów: brzezińskiego i skierniewickiego m. in. bitwy 30 Polskiej Dywizji Piechoty z Armii „Łódź”, która 9 września 1939 r. pod Słupią, Przyłękiem i Jeżowem stoczyła najkrwawszy bój w tym rejonie podczas wojny obronnej 1939 r. z niemiecką 18 DP.

Przedstawiciele Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ) w niedzielę 26 sierpnia 2018 roku mieli okazję gościć na Dożynkach Gminnych w gminie Nowosolna. Dożynki inaczej Święto Plonów, to wyjątkowy dzień dla rolników, poświęcony dziękczynieniu za ukończenie żniw i tegoroczne zbiory. Ten jedyny w roku dzień w gminie Nowosolna świętowali przedstawiciele władz  i wszyscy mieszkańcy gminy, aby nie zapomnieć, że trud rolników przyczynia się do dobrostanu nas wszystkich, dzięki ich wysiłkom możemy cieszyć się z wszechobecnego „chleba”.

25 sierpnia 2018 roku w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyła się Międzynarodowa Noc Nietoperzy. Impreza podzielona była na dwie części. Pierwszą z nich była prelekcja przygotowana przez specjalistów - dr Katarzynę Janik-Superson i dr Janusza Hejduka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Drodzy turyści, przyrodnicy i wszyscy odwiedzający teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W związku z realizacją projektu RPO pn. „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej” nr RPLD.05.04.02–10–0015/16 w poniedziałek (20.08) zostały postawione w naszym Parku nowe tablice informacyjno-edukacyjne. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020.