Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 18 września 2018 r. w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach prac nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH100034.

W dniu wczorajszym na terenie ZPKWŁ OT PKWŁ miało miejsce szkolenie na temat grzybów nadrzewnych prowadzone przez pana Sebastiana Piskorskiego członka Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz Pracowni Algologii i Mykologii UŁ. Na szkoleniu pojawiła się znaczna większość kadry z oddziałów terenowych ZPKWŁ.

Przystanek 60+ to wyjątkowy projekt Łódzkiego Domu Kultury skierowany do seniorów.

W ramach projektu osoby powyżej 60 roku życia uczestniczą w zajęciach malarskich, fotograficznych, tanecznych i muzycznych. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chętnie współpracuje z Łódzkim Domem Kultury, aby seniorzy województwa Łódzkiego mogli również poznać urokliwe przyrodniczo i kulturowo miejsca położone w obrębie Parku.

W dniach 8-9 września br. przy ul. Piotrkowskiej odbył się kolejny Mixer Regionalny. Na imprezę promującą Województwo Łódzkie licznie ściągnęli mieszkańcy Łodzi oraz goście z wielu – często bardzo odległych – miejscowości. W niedzielę, pośród licznych kolorowych stoisk wystawienniczych prezentujących walory miast i wsi oraz różnorodne oferty stowarzyszeń i instytucji, znaleźć można było wypełnione zielenią stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny zapraszają na rajd rowerowy pn. „Wojennym szlakiem”, który odbędzie się w niedzielę 02.09.2018r.

Trasa o długości ok. 35 km poprowadzi szlakiem grobów wojennych i miejsc pamięci związanych z działaniami wojennymi rozgrywającymi się na pograniczu powiatów: brzezińskiego i skierniewickiego m. in. bitwy 30 Polskiej Dywizji Piechoty z Armii „Łódź”, która 9 września 1939 r. pod Słupią, Przyłękiem i Jeżowem stoczyła najkrwawszy bój w tym rejonie podczas wojny obronnej 1939 r. z niemiecką 18 DP.

Przedstawiciele Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ) w niedzielę 26 sierpnia 2018 roku mieli okazję gościć na Dożynkach Gminnych w gminie Nowosolna. Dożynki inaczej Święto Plonów, to wyjątkowy dzień dla rolników, poświęcony dziękczynieniu za ukończenie żniw i tegoroczne zbiory. Ten jedyny w roku dzień w gminie Nowosolna świętowali przedstawiciele władz  i wszyscy mieszkańcy gminy, aby nie zapomnieć, że trud rolników przyczynia się do dobrostanu nas wszystkich, dzięki ich wysiłkom możemy cieszyć się z wszechobecnego „chleba”.

25 sierpnia 2018 roku w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyła się Międzynarodowa Noc Nietoperzy. Impreza podzielona była na dwie części. Pierwszą z nich była prelekcja przygotowana przez specjalistów - dr Katarzynę Janik-Superson i dr Janusza Hejduka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Drodzy turyści, przyrodnicy i wszyscy odwiedzający teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W związku z realizacją projektu RPO pn. „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej” nr RPLD.05.04.02–10–0015/16 w poniedziałek (20.08) zostały postawione w naszym Parku nowe tablice informacyjno-edukacyjne. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020.

Już w najbliższą sobotę (25 sierpnia) odbędzie się Międzynarodową Noc Nietoperzy.

Serdecznie zapraszamy do Siedziby Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na godz. 18:00 na wykład dotyczący różnorodności nietoperzy w Polsce i ich roli w ekosystemach. Główna atrakcja wydarzenia to wieczorno-nocne nasłuchy nietoperzy z wykorzystaniem detektorów, a także ich odłowy z użyciem sieci chiropterologicznych.
Przewidziane od godz. 20:30 odłowy i nasłuchy nietoperzy będą miały miejsce przy kapliczkach w Lesie Łagiewnickim.

8 sierpnia 2018r. już po raz VI odbyła się ogólnopolska akcja edukacyjna pod hasłem Wielki Dzień Pszczół, w której od kilku lat udział bierze Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przygotował dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi grę terenową w Lesie Łagiewnickim.