Turystyka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

PKWŁ powstał 31 grudnia 1996r w celu ochrony niezwykle malowniczej rzeźby strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich ostatecznie ukształtowanej podczas stadiału warciańskiego zlodowacenia środkowopolskiego. Na powierzchni 13767 ha występuje tu nagromadzenie niezliczonej ilości form geomorfologicznych (ostańców denudacyjnych, wąwozów, parowów, etc.) stąd też obszar ten zwany jest często muzeum geomorfologicznym form polodowcowych. Wysokości względne wzgórz sięgają tu 50m. Następnym ważnym powodem dla którego zaczęto chronić ten teren są dobrze zachowane fragmenty naturalnej szaty roślinnej, zwłaszcza leśnej (Las Łagiewnicki z najstarszymi w PKWŁ 200-letnimi dębami, największy w Polsce Środkowej kompleks bukowy Janinów oraz bagienne lasy porastające źródłowe odcinki jeszcze czystych rzek i strumieni z różnorodną florą oraz fauną).

Do wymienionych walorów Parku należy dołączyć wartości kulturowe i historyczne. Należą do nich wczesnośredniowieczne grodzisko w Skoszewach Starych, dworek w Byszewach z końca XVIII wieku związany z postacią Iwaszkiewicza, parki podworskie, XVII-sto wieczny kościół w Niesułkowie, klasztor w Łagiewnikach oraz szereg zabytkowych cmentarzy mocno związanych z historią tego obszaru.

W celu jak najszerszego udostępnienia turystom walorów Parku, wytyczono na jego obszarze szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Pozwolą one dotrzeć zainteresowanym osobom do najciekawszych i najbardziej wartościowych miejsc na tym terenie.