Rajd pieszy Szlakiem Królewskich Łowów 2019

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rajd pieszy „Szlakiem królewskich łowów” 2019 za nami. Dzień rajdowy przywitał uczestników jesienną wilgocią i porannymi mgłami.

Siedemnastu uczestników ze Szkoły Podstawowej w Przedborzu pod opieką nauczycieli J. Nicoś i T. Małeckiego wraz z pracownikami PPK ruszyło zielonym szlakiem pieszym „Po Przedborskim Parku Krajobrazowym” w kierunku Miejskich Pól. Dalej drogą łączącą szlak zielony ze szlakiem żółtym nieopodal wzniesienia o nazwie „Góra Lesiaka” .  Od miejscowości Brzostek trasa rajdu prowadziła szlakiem żółtym „Szlak Królewskich Łowów”. Końcowy odcinek rajdu biegł terenami pradoliny Pilicy do Przedborza. W trakcie całej imprezy zorganizowano wiele przystanków edukacyjnych, na których prezentowano informacje dotyczące: topografii i geologii terenu, umiejętności poruszania się z mapą, wnętrz krajobrazowych okolic Przedborza, promocji istniejącej infrastruktury turystycznej, umiejętności obserwacji i rozpoznawania zwierząt po tropach, znaczenia małej retencji wody i wynikających z niej dużych korzyściach czy charakterystyki naturalnych cieków wodnych. Tegoroczne spotkanie na szlakach pieszych Przedborskiego Parku Krajobrazowego zakończyliśmy ogniskiem na zapleczu biura parku.