Warsztaty fotograficzne w Przedborskim PK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach „Tygodnia fotografii w OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych” zorganizowano w biurze Przedborskiego PK warsztaty fotograficzne pod nazwą „Podstawy fotografii przyrodniczej”.

Udział w nich wzięli uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej w Przedborzu.  Program zajęć został podzielony na trzy części: teoretyczną w sali edukacyjnej PPK, praktyczną zorganizowaną na zapleczu biura oraz wspólną analizę wykonanych prac.  Część teoretyczna obejmowała takie zagadnienia jak: budowa aparatu fotograficznego, przysłona, migawka, materiał światłoczuły - ISO, obiektyw, wpływ parametrów ustawień na wykonywane zdjęcie, postawy kompozycji zdjęcia, przykłady zdjęć w kategoriach zwierzęta, rośliny, krajobraz i makro. Podczas praktycznej nauki wykonywania zdjęć podzielono grupę na trzy zespoły: zdjęcia z długą ogniskową z użyciem statywu, zdjęcia makro i kompozycja zdjęć w fotografii przyrodniczej. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy warsztatów zebrali się w biurze PPK, by przeanalizować wykonane fotografie. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy oraz wybrano najlepiej wykonane prace.