Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W Spalskim Parku Krajobrazowym zimowe „Ptakoliczenie” w tym roku odbyło się na Błotach Brudzewickich.  Jest to rozległy kompleks łąk otoczony lasami, a jedynie od strony północnej znajdują się pola i nieużytki.

W tym roku ptakiem Zimowego Ptakoliczenia została krzyżówka, którą i nam udało się zaobserwować.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe -Nadleśnictwem Opoczno przeprowadziliśmy prace z zakresu ochrony czynnej w celu ochrony stanowisk mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus) i kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica) na terenie Nadleśnictwa Opoczno w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Za każdym razem (!) odwiedzając zaśnieżone ostępy i dzikie knieje, dysponując przy tym czasem, wielką cierpliwością oraz wytężoną uwagą, możemy dowiedzieć się o największych tajemnicach świata zwierząt. Tropienie zwierzyny jest wręcz niezbędne w tym procesie i nie bez przyczyny urosło do miana sztuki, od której znajomości i wprawy zależało przetrwaniu wielu grup plemiennych. Co więcej, wszystkie obserwacje przyrody, dostarczając przełomowych odkryć, jak chociażby pionierskie badania nad szympansami, które prowadziła słynna Jane Goodall zawsze zaczynały się od…szukania zwierząt.

Podczas zimowego monitoringu ptaków wodnych wśród dużej grupy krzyżówek, jeden ptak odbiegał swoim wyglądem od pozostałych. Zachowaniem i wielkością przypominał krzyżówkę. Jednak jego ubarwienie nie posiadało typowych barw charakterystycznych dla tego gatunku.  Ptak był jasny bez wyraźnego deseniu piór i niebieskiego lusterka. Bardziej przypominał kaczkę domową.

Tak jak w ostatnich latach wspólnymi siłami z Marcinem Wężykiem policzyliśmy zimujące ptaki wodno-błotne na zbiorniku Sulejowskim. Tegoroczna zima sprawił, że zbiornik Sulejowski zamarzł w grudniu (poza cofką), ale obecnie utrzymujące się dodatnie temperatury sprawiły, że w większości odmarzł. Warunki takie sprawiły, że odnotowaliśmy dużą ilość ptaków, ale z mniejszą różnorodnością niż można było się spodziewać.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu i trwało aż do jesieni 1864 r.  Powstanie styczniowe było największym zrywem narodowym, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców, skupionych w licznych oddziałach.

Przez teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przeszła jedna z większych bitew zlokalizowanych pod Dobrą (obecnie gm. Stryków) 24 lutego 1863 r., pod Dobieszkowem 25 września 1863 r.; a także pod Wolą Cyrusową (4 września 1863 r.), pod Skoszewami oraz pod Byszewami.

159 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. 

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW) jest to akcja ogólnopolska, która w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych, które mniej lub bardziej regularne zimowe liczenia tej grupy ptaków prowadzą nieraz od kilku dekad.  Dodatkowo w ramach tej akcji niektóre z odcinków rzek i zbiorników wodnych są kontrolowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, taki odcinek wyznaczony jest m.in. między Smardzewicami a Spałą.

Prawdziwa zima powinna być obfita w śnieg i mróz. Te dwa ważne czynniki warunkują kształt środowiska przyrodniczego i są po prostu niezbędne. Nietypowe, tzw. ciepłe zimy zakłócają funkcjonowanie w przyrodzie. Kiedy podczas zimy brakuje śniegu, zachodzą niekorzystne zmiany.
Roślinność lasów wymaga śnieżnych zim. Gatunkiem wymagającym corocznego przemrożenia jest świerk pospolity - Picea abies, czyli jedyny rodzimy gatunek świerka. W surowym, górskim klimacie świerk dzięki temu radzi sobie doskonale, mimo trzaskających mrozów i wichur.

   Dzień bez opakowań foliowych to idea, która zrodziła się w 2008 roku. Założenie jest proste - tego dnia nie używamy foliówek. Pierwsza plastikowa reklamówka została wyprodukowana w 1959 roku na zlecenie szwedzkiego inżyniera Stena Gustafa Thulina i opatentowana w 1965 r. Wynalazek ten paradoksalnie miał stanowić zieloną alternatywę dla papierowych toreb, których produkcja sprawiała, że z powierzchni Ziemi znikało coraz więcej drzew.