Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

       - Jak widzi sowa?

       - Czy sowa ma dobry słuch?

       - Czym żywią się sowy?

       - Jakie gatunki sów zamieszkują Polskę?

i wielu innych rzeczy z życia sów, to zapraszamy na zajęcia przyrodnicze prezentujące ich świat.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Sielska Stanica zapraszają 9 marca 2024 roku o godzinie 19:00 na „Noc sów” w Budach Grabskich, podczas której pasjonaci przyrody będą mieli okazję by zgłębić swoją wiedzę o tych tajemniczych i fascynujących ptakach.

Czym jest noc Sów?

Noc Sów to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne odbywające się każdego roku w lutym lub marcu – miesiącach, w których wiele polskich sów jest bardzo aktywna głosowo z uwagi na rozpoczynający się okres godowy. Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy o sowach, ich biologii, gatunkach, metodach badań i ochrony, czy roli w kulturze. Skierowane jest zarówno do dorosłych jak i dzieci ( w obecności opiekuna).

Kalendarzowo przyjdzie do nas za miesiąc, ale już dziś możemy podziwiać jej zwiastuny. Przy okazji prac terenowych w Przedborskim Parku Krajobrazowym odnaleźliśmy pierwsze symptomy nadchodzącej wiosny.

21 lutego 2024 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odbył się kolejny już z cyklicznych wykładów przyrodniczych dla seniorów z Uniwersytetu III Wieku. Tym razem Kinga Nowak – st. spec. ds. edukacji w Oddziale Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – wygłosiła wykład „O sowach w kilku słowach…”. Omówione zostały między innymi przystosowania sów do doskonałego polowania, gatunki sów Polski, jak i symbolika oraz mity związane z tymi tajemniczymi ptakami.
Dziękujemy za bardzo liczną frekwencję, zadawane pytania oraz jak zwykle miłą atmosferę!

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Święto to zostało ustanowione w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations -WFTGA) w Nikozji na Cyprze.

Zapraszamy do udziału w XXVII Rajdzie szlakiem Powstania Styczniowego. Organizatorem rajdu są:  Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczegow Żarnowie oraz Urząd Gminy w Aleksandrowie. 

Rajd ma charakter historyczny i jest częścią składową uroczystości związanych z odsłonięciem i poświęceniem odnowionego pomnika Powstania Styczniowego 1863 -1864 w Rożenku. Nasza jednostka jest partnerem tego wydarzenia.

17 lutego 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach odbyło się zebranie roczne opiekunów szkolnych oraz przedszkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody - Okręg Skierniewice.
W trakcie spotkania przedstawiono między innymi:

- sprawozdania roczne z działalności kół Ligii Przyrody z powiatów: skierniewickiego, rawskiego i łowickiego,

- nowych członków szkolnych i przedszkolnych kół LOP z Okręgu Skierniewice,

- nagrodzonych członków Ligi Ochrony Przyrody; Pani Lucja Supera otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Pani Beata Kowalczyk oraz Iwona Kuch otrzymały Odznakę Honorową z rąk Ministra Klimatu i Środowiska,

- planowane działania Okręgu na 2024 rok, w tym współorganizowany z Oddziałem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Rajd Jesieni Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej,

- ofertę edukacyjną Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi kontynuujemy prace nad ochronną stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Dlatego od 2019 roku prowadzimy prace, aby ochronić jego stanowisko znajdujące się na terenie otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Jak co roku o tej porze zapraszamy do udziału w kolejnej edycji rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. w Dobrej, który odbędzie się w sobotę 24 lutego 2024r. To już 62 edycja. Organizatorem rajdu jest PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza – Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody przy współpracy z: Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, ZPKWŁ Oddziałem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej, a także Wojskowym Kołem PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 7 batalionie kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

Zbliżająca się ku końcowi zima to dobry moment aby przygotować budki dla ptaków na nadchodzący sezon lęgowy. Czyszczenie budek jest nieodzownym elementem przygotowania do wiosny, ważnym nie tylko z uwagi na konieczność zrobienie miejsca na nowe lęgi, ale także pozbycia się wszelkich pasożytów bytujących w zeszłorocznych gniazdach.