Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Projekt „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami i innymi przyjaznymi środowisku środkami transportu do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. Wycieczki adresowane są do wszystkich mieszkańców, którzy w czasie wolnym chcą poznać najciekawsze miejsca województwa. Co roku akcja ta cieszy się dużą popularnością. W ramach każdego wyjazdu zapewniany jest bezpłatny przejazd pociągiem i/lub autokarem niskoemisyjnym, zwiedzanie z przewodnikami po wyznaczonych trasach i atrakcjach turystycznych, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny z nagrodami oraz warsztaty/pogadanki przyrodnicze.

Łąki to półnaturalne zbiorowiska roślinne, które swoje powstanie i istnienie zawdzięczają w przeważającej większości działalności człowieka. Zaniechanie ich użytkowania, np. wypasu czy koszenia prowadzi do stopniowego zaniku cennych gatunków i samoistnego przekształcenia łąk w mniej bogate florystycznie zbiorowiska.

Kwietne łąki odgrywają ważną rolę w ochronie różnorodności biologicznej. Zapewniają ciągłość ekosystemów pełniąc rolę korytarzy ekologicznych czy też stanowią pożytek dla pszczół i owadów zapylających. Na terenach zurbanizowanych dostęp do roślin kwitnących jest mocno ograniczony dlatego trawniki warto zastąpić kwietną łąką, która zapewni owadom pyłek i nektar oraz zmniejszy koszty utrzymania terenów zieleni w miastach.

Bezpieczna kąpiel nad wodą powinna odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym, tj. takim, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze są niewiadomą, często mają nieznane i zmienne dno, a do tego skrajnie różną głębokość. Zmienia się nie tylko poziom wody i jej nurt ale także tworzą wiry. 

O której porze roku najlepiej wybrać się na grzyby? Spacer mykologiczny, który odbył się w minioną sobotę 9 lipca 2022 r. poprowadzony został przez Pana Sebastiana Piskorskiego reprezentującego Polskie Towarzystwo Mykologiczne. A zatem co odpowiedziałby ekspert? Nasz spacer udowodnił, że nie ma złej pory roku na grzyby, są tylko: albo za słabe okulary, albo brak czasu, albo…brak specjalistycznej wiedzy, które to poszukiwania uniemożliwiają. Wydarzenie to zgromadziło grupę dociekliwych entuzjastów i pasjonatów grzybów, dlatego spektrum poruszanych tematów mykologicznych był bardzo szeroki i zajmujący.

  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza 15 lipca - piątek , do Szczercowa na kolejny Piknik Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu "Weekend na wsi", którego celem jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw kultywujących lokalne tradycje i smaczną regionalną kuchnię, a także propagowanie interesujacych miejsc, obiektów oraz ofert atrakcyjnych turystycznie na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

16 lipca 2022 roku w Michałowie w godzinach 13-16:00 odbywać się będzie Piknik Rodzinny. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego z konkursami.

W niedzielę 3 lipca odbył się kolejny piknik województwa łódzkiego pod patronatem Pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego. Tym razem gościliśmy na terenie szadkowskiego amfiteatru. Obok zacnego grona gości, pięknej prezentacji potraw przez Koła Gospodyń Wiejskich, wielu odwiedzających bawiło się przy muzyce kapel podwórkowych, które przyjechały z różnych zakątków Polski na 18. Galę Kapel.

1 lipca w Rząśni odbył się kolejny piknik województwa łódzkiego pod patronatem Pana Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego. Podczas pikniku Pan Marszałek z Panem Marcinem Przydaczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Panią Iwoną Koperską, przewodniczącą Sejmiku WŁ, wręczali granty sołeckie oraz nagrody w konkursie na najlepszą potrawę przygotowaną przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.