Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Dziewiątego stycznia przypada Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Załęczański Park Krajobrazowy został powołany 5 stycznia 1978 roku, jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce.

Zainteresowanie terenem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęło się w roku 1933 dzięki odkryciu, zespolonych kalcytem kości zwierzęcych, tzw. brekcji kostnej, przez profesora Jana Samsonowicza (1888–1959). 

1 stycznia 2023 r. – Nowy Rok – w dzień + 170 C, w nocy + 80 C ! W przyrodzie wielkie poruszenie: żurawie lecą na wschód, entuzjastycznie klangorując, gęsi ciągną na północ, optymistycznie przekrzykując się w locie, pomniejsze ptaszki przydomowe kręcą się i świergoczą głośniej niż zwykle, pszczółki, opuściwszy bezpieczne ule, radośnie pobzykują w słońcu… A jeszcze nie tak dawno o tej porze roku zalegiwały śniegi i trzaskały mrozy…

Jan Kochanowski urodził się 30 stycznia 1869 roku w majątku Rożenek nad rzeką Czarną, w rodzinie ziemiańskiej. Rodzina od strony ojca była spokrewniona przed wiekami z Janem Kochanowskim z Czarnolasu. Szkołę powszechną ukończył w Kielcach, a gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1888-1892 był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo, literatura, archeologia), a w latach 1892-1894 kontynuował studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł kandydata nauk uzyskał na podstawie pracy O stosunkach włościańskich w Małopolsce XV wieku. Naukę kontynuował w Deutsches Historisches Institut w Rzymie. Od 1908 r. był wykładowcą historii średniowiecznej warszawskim Towarzystwie Kursów Naukowych, a 1919 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i kierował Katedrą Historii Polski Wieków Średnich i Nauk Pomocniczych.

W miniony weekend odbyło się po raz piąty liczenie łabędzi czarnodziobych w Polsce w ramach międzynarodowych liczeń prowadzonych przez Swan Specialist Group. Corocznie w grudniu  prowadzone są liczenia tych ptaków mające na celu określenie sukcesu lęgowego w minionym sezonie lęgowym oraz określenie populacji zimującej w Europie. W ciągu ostatnich 25 lat populacja spadła z 30 tys. do zaledwie 13 tys. osobników. Z gatunkiem tym dzieje się niestety coraz gorzej a jedną z przyczyn jest właśnie słaby sukces lęgowy. Udział młodych na zimowiskach zazwyczaj wynosi ok. 10% zaś śmiertelność dorosłych ptaków rocznie szacowana jest na nawet 15%. Polska ze względu na coraz łagodniejsze zimy i wzrost upraw kukurydzy pełni coraz ważniejszą rolę jako zimowisko łabędzia czarnodziobego.

 Zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo radości w nadchodzącym roku życzy dyrektor wraz z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

 W niedzielę 18 grudnia na rynku w Przedborzu odbył sie II Bożonarodzeniowy Jarmark. Wydarzenie, które wpisuje się w uroczyste oczekiwanie na czas nadchodzących świąt stało  się okazją do integracji lokalnej społeczności. W atmosferze śpiewanych kolęd, koncertów i wystąpień dzieci można było popróbować świątecznych potraw i zakupić piękne ozdoby.

Trudno o ssaka bardziej popularnego w baśniach, legendach, kreskówkach i przysłowiach. Niewiele jest zwierząt, które zdobyły taką popularność w podaniach ludowych, literaturze czy malarstwie, aczkolwiek przeważnie jest to zła sława. To przecież słynny bohater bajek Ezopa, Jean de la Fontaina, kończących się morałem, w których lis kojarzył się z cwaniactwem i chytrością. Motyw lisa przeniknął również do literatury współczesnej. Antoine de Saint - Exupéry w „Małym Księciu” ukazał lisa, nadając mu cechy mądrości. Trzeba jednak przyznać, że spryciarz, mykita, cwaniak, przechera, to najczęstsze określenia lisa. Słowo „lis” kojarzy się z chytrością i obłudą, niż ze zgrabnym, niewielkim drapieżnikiem, pełniącym ważną rolę w ekosystemie. Pierwotnie lis był zwierzęciem leśnym, ale w miarę rozwoju cywilizacji przystosował się do środowiska przekształconego przez człowieka.

Właśnie zawitała piękna zima, choć przyszła trochę wcześniej. Wczoraj od rana było prawie bezchmurne niebo, silne słońce i mróz, który drzewa ozdobił bajkową szadzią, a na Warcie pojawił się śryż. Oto kilka fotografii z Parku.

W dniu 7 grudnia odbyło się otwarcie wystawy "Kapliczki i krzyże ZPKWŁ" w budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie. Wystawa ukazuje najcenniejsze obiekty małej architektury sakralnej z terenu naszych siedmiu parków. Autorem zdjęć jest Piotr Wypych. Władze gminy planują eksponować wystawę w placówkach bibliotecznych, szkołach i miejscach użyteczności publicznej. (PW)