Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spacer z pracownikami Przedborskiego Parku Krajobrazowego ścieżką historyczno - przyrodniczą im K. Wielkiego w Przedborzu. Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia 2024r. ( sobota). Zbiórka o godz. 9.00 na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa 35.

21 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Śniegu. Celem kampanii jest zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych, udziału w zawodach sportowych, ale również do zwracania uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska.

Poniżej kilka śnieżnych fotografii z naszych parków...

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do kolejnego Zimowego Ptakoliczenia!  Więcej informacji poniżej.

W połowie stycznia w całej Polsce prowadzony jest Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych, który w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych. Liczenia tej grupy ptaków są prowadzone przez niektóre ośrodki regularnie od kilku dekad. 

Tak jak w ostatnich latach wspólnymi siłami z Marcinem Wężykiem policzyliśmy zimujące ptaki wodno-błotne na zbiorniku Sulejowskim. Tegoroczna zima sprawiła, że zbiornik Sulejowski zamarzł, ale w cofce jeszcze pozostało trochę płynącej wody, na której zimuje spora ilość ptaków.

 Rezerwat Piskorzeniec położony na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego zajmuje powierzchnię 431,96 ha. Ten położony w dorzeczu Czarnej Pilczyckiej rezerwat torfowiskowy obejmuje otwarte i porosłe lasem torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, a także dwa stawy: prawie całkowicie zarośnięty szuwarami „Bolesław” oraz staw „Duży”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do kolejnego Zimowego Ptakoliczenia !

Odbędzie się ono 27 stycznia 2024 r.Skierniewicach – w parku miejskim.

Zbiórka o godzinie 9:00 pod bramą parkową (ul. Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice). Podróżować będziemy około 2 h przez park miejski. Możliwa jest zmiana/skrócenie trasy w zależności od warunków pogodowych. W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy o ptakach :-)

Przewodnicy: pracownicy BPK oraz ornitolog – Krzysztof Janus.

Czas zimy jest wspaniałą okazją do podglądania i obserwacji przyrody. Miejsca znane widzimy często z innej perspektywy. W warunkach zimowych świat flory i fauny mierzyć się musi z innymi, trudnymi warunkami.

   9 stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce. Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928. Statut Ligi Ochrony Przyrody zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca 1928 r.

46 lat temu utworzony został Załęczański Park Krajobrazowy jako jeden z pierwszych w kraju. Jego powołanie było działaniem nowatorskim, mającym duże znaczenie dla regionu oraz rozwoju koncepcji ochrony krajobrazu w Polsce. W tym czasie dla wielu ludzi bardzo ważne było przeznaczenie rozległych obszarów o wyróżniającym się krajobrazie do celów wypoczynkowych i edukacyjnych w warunkach czystego i różnorodnego środowiska. Zadaniem parków krajobrazowych było zachowanie tych terenów poprzez racjonalne postępowanie gospodarcze i planowanie przestrzenne.

Wapiennik, inaczej zwany piecem wapiennym lub wapienniczym, jest to prymitywny piec szybowy, służący do wypalania skały wapiennej, w celu uzyskania wapna palonego. W niektórych częściach Polski nazwą tą określa się także kamieniołomy.