Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

29 września 2023 roku, po kilkuletniej przerwie, odbył się XX Rajd Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej.
W wydarzeniu organizowanym przez: Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Skierniewice, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwo Skierniewice, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach oraz Harcerski Klub Ratowników w Skierniewicach wzięło udział ponad 300 uczestników (308 uczniów z 21 szkół okręgu oraz 34 opiekunów).

1 października obchodzimy Światowy Dzień Ptaków. Poniżej kilka informacji dotyczących ptaków:

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spacer edukacyjny w ramach obchodów 35-lecia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie połaczone będzie z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na spacer mykologiczny połączony z prelekcją i rozpoznawaniem popularnych gatunków grzybów w siedzibie Oddziału NPK w Moszczenicy.

Data: 10 października 2023

Godzina: 9.00

Miejsce spotkania: siedziba Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, ul Piotrkowska 106

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie sadownicze, które odbędzie się 6 października 2023 roku, o godzinie 9.00 w siedzibie Oddziału NPK w Moszczenicy. Więcej informacji na załączonym plakacie.

22 września 2023r. na terenie kampusu Politechniki Łodzkiej odbyła się akcja pn."Sadzimy drzewa - rewitalizacja zieleni na Politechnice Łódzkiej", do której Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego został zaproszony. W ramach akcji przekazano pracownikom i studentom Politechniki Łódzkiej 300 sztuk drzew i krzewów z projektu "Owocowe łódzkie". W wydarzeniu wziął udział: wicemarszałek województwa łódzkiego - Piotr Adamczyk, prorektor ds. rozwoju w PŁ - prof. Paweł Strumiłło, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Katarzyna Krakowska oraz architektka zieleni - dr inż. Barbara Wycichowska, Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ. 

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym.

Wrzesień powoli już przemija, ale nie brakowało w nim akcji edukacyjnych, w tym nocy nietoperzy - tym bardzm kolejnej w Lesie łagiewnikim na BIS! 24 września 2023r. w siedzibie Oddziału Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyło sie drugie spotkanie; prelekcja i spacer edukacyjny do stawów w Arturówku. W akcji wzięło udział ponad 40 osób, niezmiernie cieszy nas fakt zainteresowaniem ze strony najmłodszych - miejmy nadzieję przyszłych badaczy przyrody, w tym nietoperzy! Akcja zorganizowana była we współpracy z panią dr Katarzyną Janik Superson z Pracowni Biobank Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, która jest także członkinią Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.

Utworzony w 1986 r., kilkukrotnie powiększany, BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY ukończył właśnie 37 lat !

Rok obecny w działalności mieszczącego się w Skierniewicach Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zaznaczył się rozlicznymi działaniami rutynowymi, natężoną edukacją ekologiczną, udziałem w obszernych projektach:

- Owocowe Łódzkie: sadzenie w przestrzeni publicznej drzew i krzewów owocodajnych w celu zwiększenia ilości terenów zielonych i wzbogacenia bazy pokarmowej dla dzikich zwierząt.

- Zielona Architektura: konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za interesujące wykorzystanie i niekonwencjonalne połączenie walorów zabytkowych z przyrodą;

Działalność wydawnicza zaowocowała dziełem par excellence: czterema broszurami o rzadkiej urodzie i elegancji:

24 września 2023 roku w Budach Kałkach odbył się Eko-Piknik w Krainie Czarnego Bzu. Organizatorem pikniku był Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i Kraina Czarnego Bzu byli partnerami wydarzenia.