Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS), która doradza UNESCO, m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę światowego dziedzictwa. Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy dotykające dziedzictwo kulturowe.

Wielkanoc 2022

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego informuje o czasowym zakazie wstępu do położonego w Przedborskim Parku Krajobrazowym rezerwatu Bukowa Góra. Zakaz wpowadzono na podstawie zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedbórz.

W dniu 9 kwietnia 2022 r. w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentanci 22 szkół ponadpodstawowych stanęli do rywalizacji w okręgowym etapie XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Punktualnie o godzinie 1000, 49 uczniów z województwa łódzkiego (5 uczestników reprezentowało miasto Łódź), przystąpiło do pierwszej części egzaminu, jaką był test składający się z 50 pytań.
Poziom przygotowania uczestników był wysoki i wyrównany - o zakwalifikowaniu się do części ustnej zadecydowała dogrywka, w której dokonano selekcji 12 najlepiej przygotowanych uczniów.

W trakcie przerwy miedzy eliminacjami pisemnymi a ustnymi uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelekcji Zastępcy dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Katarzyny Krakowskiej nt. „Osobliwości przyrodnicze województwa łódzkiego”.

W minionym 2021 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego , w ramach projektu Re:Generacja dekada odbudowy siedlisk 2021 - 2030 zgłosił do realizacji 2 projekty na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Za realizację projektu odpowiedzialna jest organizacja UNEP/GRID-Warszawa  - ustanowiona 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Prowadzony przez nią projekt ma na celu wybór siedlisk, które z punktu widzenia partnerów projektu są cenne i zagrożone.

7 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bobrów – data wybrana celowo, albowiem jest to dzień urodzin Dorothy Richards, amerykańskiej badaczki tych niesamowitych zwierząt. Bóbr europejski (Castor fiber) jest największym polskim gryzoniem, o czym świadczą silnie wykształcone, stale rosnące siekacze.

Droździk (Turdus iliacus) jest niewielkim drozdem o długości ciała ok. 19–23 cm, znacznie mniejszym od paszkota (Turdus viscivorus), kosa (Turdus merula) i kwiczoła (Turdus pilaris), a także nieznacznie mniejszym od śpiewaka (Turdus philomelos). Wierzch ciała jest podobnie ubarwiony do śpiewaka i paszkota czyli jest w miarę jednolicie brązowawy. Spód podobnie białawy z licznym ciemnym nakrapianiem  też podobnym do śpiewaka jednak z charakterystycznymi rdzawoczerwonymi bokami. Rdzawoczerwone są również pokrywy podskrzydłowe widoczne w locie. Na głowie również charakterystyczna jasna brew nad okiem. Droździk zamieszkuje lasy iglaste i brzeziny strefy borealnej w północnej Europie oraz Azji.

W marcu 2022 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego rozpoczął projekt czynnej ochrony dudka. Na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego rozwieszono 20 specjalistycznych budek lęgowych dla tego gatunku.

Przedwiośnie to jedna z uzupełniających pór roku charakterystyczna dla klimatu umiarkowanego, w której pojawiają się pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. W tym okresie zakwitają leszczyny, wawrzynki czy zawilce. Fenologicznie zwykle może zacząć się już w lutym i trwać do kwietnia w zależności od panującej temperatury w danym roku. Jest to też okres, w którym świat ptasi znacząco się ożywia. Przylatują pierwsi migranci, wśród nich najwcześniej pojawią się te ptaki, które odlatują na stosunkowo niewielkie odległości. Część z nich nawet zimuje u nas w kraju mniej lub bardziej licznie, wśród nich są: żurawie, skowronki, gęsi,  czajki, rudziki, szpaki czy też drozdy.  Ożywiają się również ptaki, które spędziły zimę na miejscu - do tej grupy można zaliczyć m.in. większość dzięciołów, kowaliki, pełzacze czy kruki.  

   Woda - źródło życia, niezbędny element każdego żywego organizmu. W skali globalnej woda pokrywa prawie 80% powierzchni Ziemi. Aż trudno uwierzyć, że taki sam procent wody zawiera organizm człowieka. Woda, która znajduje się w organizmie musi być najwyższej jakości, gdyż od niej zależy prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów. Kiedy pijemy zanieczyszczoną wodę narażeni jesteśmy na różnego rodzaju zatrucia, dolegliwości, a nawet śmierć. Tak samo jest w przyrodzie. Tam gdzie woda jest brudna i zanieczyszczona życie powoli zanika.