Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach zapraszamy do udziału w rajdzie “Rowerem nad Wartą – wiosna 2022”. Trasa rajdu liczy ok. 50 km. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Na zakończenie przewidziano ognisko z kiełbaskami na terenie Pałacu w Pstrokoniach. Zapisy w GOKiS Zapolice.

            Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZPKWŁ dzień 2 maja 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla następujących komórek organizacyjnych:

  1. Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu.
  2. Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy
    i w Przedborzu.
  3. Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łodzi.
  4. Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Łodzi.

            Dzień 2 maja 2022 roku dla Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach jest dniem roboczym.

We wtorek, 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 odbył się (w wersji on-line) etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Test składał się z 45 pytań nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”.
W etapie wojewódzkim konkursu wzięły udział najlepsze drużyny, wyłonione na etapie "parkowym", reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera i objęty dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W finale wziął udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.

 

W piątek, 22 kwietnia 2022 r. odbył się w TUMIE (gmina Góra Świętej Małgorzaty, powiat łęczycki) pierwszy z 23 tegorocznych pikników rodzinnych z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentował na nim Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował on stoisko z parkowymi wydawnictwami i konkursy przyrodnicze dla najmłodszych. Nagrodami były wydawnictwa parkowe, sadzonki krzewów, wyhodowane w szkółce w Moszczenicy (Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych) oraz budki dla ptaków wykonane tamże.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach tego święta zorganizowanych w  Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.

  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem obchodzony jest 25 kwietnia. Ustanowiony został w celu zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi oraz uświadomienie jak szkodliwy wpływ ma to powszechne zjawisko.
   Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem odbyły się w 1995 r.

Idea Światowego Dnia Ziemi narodziła się w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 r. i była jednym z pierwszych społecznych oddolnych ruchów, które zapoczątkowały głos w światowej dyskusji zwracający uwagę na miażdżący wpływ ekspansywnej gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze. Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

 Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia na całym świecie. Wydarzenie ma na celu promocję ochrony środowiska oraz szerzenie wiedzy ekologicznej. Pierwszy Dzień Ziemi odbył się 22 kwietnia 1970 roku z inicjatywy Gaylorda Nelsona. Wydarzenie zapoczątkowało wiele zmian w obszarze ochrony środowiska, m.in. ochrony zagrożonych gatunków. W latach 90. XX wieku Dzień Ziemi zyskał globalny charakter mobilizując nawet 200 mln ludzi w 141 państwach.

W dniu 17 kwietnia 2022 roku zaskoczyła nas wiadomość o śmierci IWONY LEŚNIEWICZ – wieloletniej Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach, przyjaciółki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, inicjatorki rozlicznych przedsięwzięć wspomagających i chroniących przyrodę. Za swą działalność odznaczona była Srebrną (1995) i Złotą (2000) Odznaką Honorową LOP, Srebrnym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2008) oraz dwukrotnie Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 i 2017).

Cześć Jej pamięci !

Pracownicy ZPKWŁ - Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego składają serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie.

* * *

Pogrzeb Iwony Leśniewicz odbędzie się w sobotę 23.04.2022. Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 13:00 w kościele pw. NSPJ na Widoku w Skierniewicach (ul. Wyszyńskiego 12).

13 kwietnia obyły się obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu. W tej wyjątkowej uroczystości wzięło udział zacne i liczne grono gości. W obchodach uczestniczył Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego. Na uroczystości nie zabrakło włodarza miasta Pana Pawła Osiewały Prezydenta Sieradza, przedstawicieli Rady Miasta Sieradza, przedstawiciela kuratorium oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli z Sieradza i powiatu sieradzkiego oraz emerytowanych pracowników szkoły. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych, jako instytucja od wielu lat współpracująca ze szkołą także gościł w tej wyjątkowej uroczystości.