Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Właśnie zawitała piękna zima, choć przyszła trochę wcześniej. Wczoraj od rana było prawie bezchmurne niebo, silne słońce i mróz, który drzewa ozdobił bajkową szadzią, a na Warcie pojawił się śryż. Oto kilka fotografii z Parku.

W dniu 7 grudnia odbyło się otwarcie wystawy "Kapliczki i krzyże ZPKWŁ" w budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie. Wystawa ukazuje najcenniejsze obiekty małej architektury sakralnej z terenu naszych siedmiu parków. Autorem zdjęć jest Piotr Wypych. Władze gminy planują eksponować wystawę w placówkach bibliotecznych, szkołach i miejscach użyteczności publicznej. (PW)

W minionym tygodniu pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uczestniczyli w XXV Konferencji z cyklu Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa  (WZELS) pn. Edukacja przyrodniczo-leśna na rzecz Botaniki. Spotkanie odbywało się w dniach 6-7 grudnia 2022r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie i przyciągnęło ponad 100 osób z całej Polski. Wśród uczestników nie brakowało przestawicieli świata nauki i środowiska akademickiego, aktywnie działających edukatorów edukacji leśnej i przyrodniczej, a także pasjonatów i zaiteresowanych tematyką botaniki w edukacji leśnej.

Prof. Tadeusz Seweryn 1894–1975, legionista, naukowiec, historyk, etnograf, artysta…

Podczas wieloletnich badań terenowych na terenach naszych Łódzkich Parków Krajobrazowych – a w szczególności w Sulejowskim i Spalskim Parku Krajobrazowym spotkałem się we wspomnieniach mieszkańców z postacią prof. Tadeusza Seweryna. Wspomnienia te „ożywili” mi pracownicy naszych muzeów regionalnych w Tomaszowie i Opocznie oraz regionaliści. Warto kilka słów o tym „człowieku renesansu” – żołnierzu i naukowcu - związanym na wiele lat z naszym regionem przedstawić.

Chruściki Trichoptera są owadami przypominającymi motyle, z którymi są blisko spokrewnione. Na świecie występuje około 10 tysięcy gatunków chruścików, z czego w Europie znanych jest ponad 900, a w Polsce około 270 gatunków. Prawie wszystkie larwy krajowych gatunków chruścików żyją w różnego typu wodach słodkich, i tylko nieliczne można spotkać poza wodą - w warstwie mchów i butwiejącej ściółki. Są stosunkowo niewielkich rozmiarów, od 2 mm do 4–5 cm. Największe znane chruściki zamieszkują Himalaje. Cechą charakterystyczną postaci dorosłych są włoski na skrzydłach, natomiast larwy mają wyraźnie odnóża analne zakończone pazurkiem. Osobniki dorosłe są podobne do ciem. Skrzydła w spoczynku układają się dachówkowato wzdłuż ciała. Pierwsza para skrzydeł jest dłuższa od drugiej. Ubarwienie jednolite lub wzorzyste, najczęściej brązowe i szare. Jaskrawe ubarwienie występuje czasem u chruścików poza naszym krajem. Larwy mają wyraźną głowę, wydłużone ciało. Ciało jest białe, kremowe lub brązowe, głowa jest ciemna. Osobniki dorosłe są związane ze środowiskiem lądowym, larwy zaś ściśle ze środowiskiem wodnym. Dorosłe osobniki są aktywne w nocy. Tylko nieliczne egzotyczne chruściki latają w dzień. Okres lotu trwa od wiosny do jesieni, a nawet w przypadku niektórych gatunków z gór - zimą. Larwy chruścików żyją na dnie wodnych zbiorników, zwykle wód słodkich.

10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt, święto to obchodzone jest w rocznicę ratyfikacji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt został uchwalony 21 września 1977 roku przez Międzynarodową Federację Praw Zwierząt.
Celem święta jest propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt i ich sytuacji. W tym dniu w wielu krajach organizowane są spotkania edukacyjne na temat praw zwierząt.

Dla wielu krajowych gatunków nietoperzy rozpoczyna się trudny okres. Przy braku pokarmu (stawonogów, głównie owadów) nasze nietoperze zapadają w stan hibernacji (rodzaj snu zimowego). Obniżają temperaturę ciała do poziomu niewiele wyższego od otoczenia oraz spowalniają wszystkie procesy życiowe. Dzięki zgromadzonym zapasom tłuszczu „przesypiają” zimę oczekując wiosny (wzrostu temperatury oraz pojawienia się owadów). Niektóre osobniki w ciągu hibernacji tracą nawet 30% masy ciała. W tym czasie szukają spokojnych, zaciemnionych miejsc. Zwykle wykorzystują do zimowania wszelkie chłodne, ale raczej nieprzemarzające podziemia takie jak jaskinie, piwnice czy studnie (rzadziej kryjówki nadziemne, np. strychy). Z reguły ukrywają się w szczelinach i innych bezpiecznych zakamarkach, ale także wiszą głową w dół na ścianach czy stropie zimowiska. Bardzo często nie jesteśmy nawet świadomi ich obecności w naszym otoczeniu.

Pierwszy raz o tym, że profesor Jażdżewski mieszkał, badał i pisał na terenie dzisiejszego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego - dowiedziałem się tuż po utworzeniu Parku w 1995 roku od historyka i regionalisty Józefa Kazimierza Wroniszewskiego (1925 – 2013).  Konrad Jażdżewski urodził się 23 listopada 1908 r. w Kluczborku na Górnym Śląsku. Maturę zdał w 1926 r. w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na wydziale prehistorii pod kierunkiem swego mistrza - profesora Józefa Kostrzewskiego.

   Dzień bez Zakupów w Europie przypada w ostatnią sobotę listopada i ma na ma celu zwrócenie uwagi świata na postępujący konsumpcjonizm, czyli nadmierne przywiązywanie wagi do dóbr materialnych.

„Nie jest ważne, żeby człowiek wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby wiedział na pamięć, ale żeby rozumiał, nie żeby go troszkę wszystko obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” (Janusz Korczak) To zdanie stało się podsumowaniem ogólnopolskiej XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2022 r., a przede wszystkim uczestniczących w niej uczniów szkół ponadpodstawowych. 21 listopada w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Finalistów etapu Okręgowego, reprezentujących szkoły z terenu województwa łódzkiego.

Serdeczne gratulacje oraz słowa uznania dla każdego z Finalistów oraz Nauczycieli prowadzących skierowała p. Dyrektor ZPKWŁ Katarzyna Krakowska oraz p. Andrzej Górczyński – członek Zarządu Województwa Łódzkiego. W rozdaniu nagród uczestniczyła również pani Krystyna Złotowska – członek Komitetu Wojewódzkiego XXXVII OWE.