Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, na terenie których położony jest jeden z 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego, tj.: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Bolimowski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański Park Krajobrazowy.

W ostatnich dniach pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zdemontowali boje, którymi oznaczone są strefy, w których dozwolony jest ruch motorowodny na Zalewie Sulejowskim.

W ramach ochrony czynnej w październiku i listopadzie 2021 roku na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki zamontowano sztuczne kryjówki dla nietoperzy oraz kosze lęgowe dla uszatki.

Cenne siedliska przyrodnicze, oprócz objęcia terenów na których występują, prawnymi formami ochrony przyrody w postaci: rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo –krajobrazowych, wymagają w celu zachowania ich właściwego stanu stosowania zabiegów ochronnych.

Tegoroczne, listopadowe obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości miały w Gminie Nieborów charakter szczególny. Spośród wielu wydarzeń przybliżymy naszm czytelnikom dwa: w Kompinie i Julianowie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału on-line w konferencji podsumowującej dokonania projektu BioGov w którym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest interesariuszem.

Konferencja odbędzie się 17 listopada (środa) w godzinach 13:30-17:00 i będzie poświęcona poprawie polityk w zakresie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez zarządzanie partycypacyjne. Gospodynią spotkania będzie Hilde Vautmans, która przedstawi wnioski wyciągnięte z projektu BIOGOV oraz zalecenia dotyczące wdrażania Zielonego Ładu w UE.

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję organizowaną z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jednego z 7 parków krajobrazowych w naszym województwie, najmłodszego i najmniejszego zarazem, ale wybitnie wyróżniającego się na tle Polski Środkowej w swojej rzeźbie i ukształtowaniu.25 lat w funkcjonowaniu parku krajobrazowego to dobry okres na podsumowania, w szczególności w dobie szybko zmieniającej się przestrzeni obszarów podmiejskich.

Czy zdarzyło się Wam spotkać ptaka o nietypowym dla jego gatunku ubarwieniu? Czy zastanawialiście się dlaczego skaczący przed Wami kos czy wróbel jest łaciaty albo śnieżnobiały? Okazuje się, że wcale nie tak trudno o tego typu obserwacje.

Dzięki zeszłorocznej publikacji polskich i czeskich naukowców, wiemy więcej o zjawisku abberacji barwnych u ptaków. Wykorzystana do badań tzw. nauka obywatelska (zbierająca dane z udostępnianych przez społeczeństwo w Internecie fotografii i filmów), pozwoliła na zebranie w Polsce próby prawie 1000 osobników nietypowo ubarwionych ptaków przynależących do 74 gatunków.

   Niewątpliwie największym wydarzeniem historycznym mającym wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę miał wybuch i rozwój I wojny światowej zwanej „Wielką Wojną”. Największa operacja zbrojna I wojny światowej na froncie wschodnim, czyli „Bitwa o Łódź” rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 r., ofensywa ta dotyczyła w całości terenów ZPKWŁ. W grudniu 1914 r. front ustabilizował się na linii rzeki Rawki i wzdłuż Pilicy od Nowego Miasta n. Pilicą do Inowłodza, a  następnie w kierunku południowo-zachodnim przez Kamień, Bratków, Wójcin, Ruszenice, Klew i Diablą Górę.

Nieodłącznym elementem naszego rodzimego krajobrazu są obiekty małej architektury sakralnej w postaci krzyży, kapliczek i figur przydrożnych. Na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych istnieje grupa obiektów małej architektury sakralnej związanych fundacyjnie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Najważniejszym źródłem historycznym potwierdzającym związek danego obiektu z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj są inskrypcje zawarte na kapliczce, figurze czy krzyżu.