Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W sobotę 7 maja odbył się kolejny rajd rowerowy pn. „Rowerem nad Wartą” współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

Dawniej wiejskie domy otaczały ogrody pełne różnobarwnych kwiatów, z których unosiła się moc zapachów. Od wiosny do późnej jesieni malowały kolorem polską wieś. Słychać było brzęczenie owadów i śpiew ptaków. Stanowiły nieodzowny element każdej zagrody. Były wizytówką domu i jego gospodarzy.

Obecnie tradycyjne wiejskie ogródki znikają z krajobrazu polskiej wsi, a wraz z nimi ginie różnorodność biologiczna i barwny krajobraz.

W dniach 4 i 5 maja 2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Niesułkowie (gm. Stryków) wspólnie z gronem pedagogicznym i pod czujnym okiem pracowników Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich posadzili drzewa owocowe: jałbonie, grusze i śliwy. W uroczystości wziął udział Pan Burmistrz Strykowa - Witold Kosmowski wraz ze swoim zastępcą panią Tamarą Barańską-Kiemaczyńską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także panowie sołtysi z sołectw: Zagłoba, Tymianka, Rokitnica, Smolice i Niesułków Kolonia, którzy również na terenie swoich sołectw założą małe sady z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych.

Szanowni Państwo,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Lokalną Grupą Działania "Gniazdo"

ogłaszają konkurs plastyczny pt.: "Mój sąsiad bocian biały".

Z małym opóźnieniem informujemy, iż w ramach projektu „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania - „Kraina Rawki” (koordynator) oraz Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo” (partner) finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, naprawiono lub postawiono nowe gniazda dla bociana białego.

3 maja to jedno z najpiękniejszych naszych świąt narodowych, które powinniśmy wspólnie i radośnie świętować i być z niego dumnym. Tegoroczne obchody 3 maja połączone były z oficjalnym otwarciem projektu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pn. „Zazieleniamy Łódzkie” wchodzącego w skład większej inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pn. „Województwo Łódzkie ogrodem Polski”. Wśród zaproszonych nie zabrakło gospodarza tego terenu - pani Wiolety Głowackiej - wójta gminy Zgierz, na terenie której - warto dodać, znajduje się część otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Zazieleniamy łódzkie to projekt skierowany do samorządów, organizacji i instytucji publicznych a także NGO’s, które dysponują choćby fragmentem wolnej przestrzeni nadającej się do zagospodarowania – nasadzenia drzew i krzewów.

W dniu 29 kwietnia 2022 odbyło się oddanie po remoncie ścieżki edukacyjno-historycznej "Śladami oddziału majora Hubala" w Spalskim Parku Krajobrazowym. Oddanie ścieżki połączone było z rajdem dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Poświętne. W rajdzie uczestniczyli również pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Punktem zbornym i początkiem rajdu był przystanek nr 1 ścieżki w Dębie przy leśniczówce  - to tu dotarł w listopadzie 1939 roku Oddział Hubala i nawiązał kontakt z leśniczym Eugeniuszem Wróblewskim.

W ostatnich dniach na Zalewie Sulejowskim pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zamontowali  oznaczenia stref, w których dozwolony jest ruch motorowodny.

Strefy zostały wytyczone żółtymi bojami, których w sumie zamotowano 10. Mapy stref – tablice informacyjne,  zostały zamontowane w marinach a także w punktach informacyjnych wokół zalewu. Strefy ustawiono zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego https://bip.lodzkie.pl/files/sejmik/uchwaly/uchwala_614.pdf

W minioną sobotę 30 kwietnia 2022r. w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zorganizowano piknik dla uchodźców z Ukrainy. Na piknik zaproszony został także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który przygotował stoisko o tematyce ptasiej. Nie brakowało gier i zabaw dotyczących ptaków śpiewających, czy zagadek o sowach. Na najmłodszych czekały budki dla ptaków i związane z nimi zagadki oraz ptasie memory, jak się okazało wiele nazw ptaków brzmi tak samo po ukraińsku.

Dzisiaj, w rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” dołączył na wieczną służbę do Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego pułkownik Marian Zach – zmarł dziś nad ranem, 30 kwietnia 2022 roku w wieku 94 lat. Wspaniały Człowiek, wielki Patriota, do końca oddany Ojczyźnie. Wielki przyjaciel ZPKWŁ – Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele wspaniałych projektów.