Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy Wszystkich chętnych na spotkanie i spacer w ramach akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków o nazwie "Zimowe Ptakoliczenie 2023".

W dniach 9-11.01.2023 r. w  szkołach podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich pojawili się pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego celem wręczenia nagród dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Barwy Jesieni na Wzniesieniach – i zwierz dziki lubi leśne smakołyki”. Była to już 6 edycja corocznego konkursu organizowanego na jesieni, adresowanego do klas 1-3 szkół podstawowych.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do kolejnego Zimowego Ptakoliczenia !

Odbędzie się ono 28 stycznia 2023 r.Budach Kałkach, gm. Puszcza Mariańska.

Zbiórka o godzinie 9:00 pod adresem: Budy Kałki 5, 96-330 Puszcza Mariańska przed gospodarstwem „Kraina Czarnego Bzu”. Podróżować będziemy około 2-3 h przez wieś Budy Kałki. Przewidywany dystans do przebycia to około 4 km (możliwa jest zmiana trasy w zależności od warunków pogodowych). W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy o ptakach :-)

Pana Jerzego poznałem w 1996 roku dzięki Jackowi Taborowi, tuż po utworzeniu Spalskiego Parku Krajobrazowego. Ten człowiek był kopalnią wiedzy o przyrodzie nadpilicza, był świadkiem i uczestnikiem dramatycznej historii Polski XX w. Jerzy Sosnowski rocznik 1926, urodzony w Tomaszowie na „Brzustówce” – żołnierz AK, badacz, przyrodnik, animator kultury Ziemi Tomaszowskiej, wielki orędownik Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, autor wielu publikacji naukowych/popularnonaukowych dotyczących regionu. Od dziecka związany z rzeką Pilicą. Pierwsze pasje naukowe i zainteresowania pojawiły się u Sosnowskiego w przedwojennym harcerstwie - duży wpływ na to miał jego przedwojenny wychowawca Jan Piotr Dekowski (późniejszy etnograf, naukowiec - badacz folkloru nadpilicza).

Nowy rok rozpoczął się  znacznym wzrostem temperatury sięgającym w niektórych rejonach naszego kraju 17  stopni.  To musiało wpłynąć  na przyrodę . Pszczoły zareagowały bardzo szybko na tych kilka dni grudniowego ocieplenia i dlatego  intensywnie się oblatywały, czyli wykonały wśród zimowy lot oczyszczający.

   Dziewiątego stycznia przypada Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Załęczański Park Krajobrazowy został powołany 5 stycznia 1978 roku, jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce.

Zainteresowanie terenem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęło się w roku 1933 dzięki odkryciu, zespolonych kalcytem kości zwierzęcych, tzw. brekcji kostnej, przez profesora Jana Samsonowicza (1888–1959). 

1 stycznia 2023 r. – Nowy Rok – w dzień + 170 C, w nocy + 80 C ! W przyrodzie wielkie poruszenie: żurawie lecą na wschód, entuzjastycznie klangorując, gęsi ciągną na północ, optymistycznie przekrzykując się w locie, pomniejsze ptaszki przydomowe kręcą się i świergoczą głośniej niż zwykle, pszczółki, opuściwszy bezpieczne ule, radośnie pobzykują w słońcu… A jeszcze nie tak dawno o tej porze roku zalegiwały śniegi i trzaskały mrozy…

Jan Kochanowski urodził się 30 stycznia 1869 roku w majątku Rożenek nad rzeką Czarną, w rodzinie ziemiańskiej. Rodzina od strony ojca była spokrewniona przed wiekami z Janem Kochanowskim z Czarnolasu. Szkołę powszechną ukończył w Kielcach, a gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1888-1892 był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo, literatura, archeologia), a w latach 1892-1894 kontynuował studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł kandydata nauk uzyskał na podstawie pracy O stosunkach włościańskich w Małopolsce XV wieku. Naukę kontynuował w Deutsches Historisches Institut w Rzymie. Od 1908 r. był wykładowcą historii średniowiecznej warszawskim Towarzystwie Kursów Naukowych, a 1919 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i kierował Katedrą Historii Polski Wieków Średnich i Nauk Pomocniczych.

W miniony weekend odbyło się po raz piąty liczenie łabędzi czarnodziobych w Polsce w ramach międzynarodowych liczeń prowadzonych przez Swan Specialist Group. Corocznie w grudniu  prowadzone są liczenia tych ptaków mające na celu określenie sukcesu lęgowego w minionym sezonie lęgowym oraz określenie populacji zimującej w Europie. W ciągu ostatnich 25 lat populacja spadła z 30 tys. do zaledwie 13 tys. osobników. Z gatunkiem tym dzieje się niestety coraz gorzej a jedną z przyczyn jest właśnie słaby sukces lęgowy. Udział młodych na zimowiskach zazwyczaj wynosi ok. 10% zaś śmiertelność dorosłych ptaków rocznie szacowana jest na nawet 15%. Polska ze względu na coraz łagodniejsze zimy i wzrost upraw kukurydzy pełni coraz ważniejszą rolę jako zimowisko łabędzia czarnodziobego.