Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 11 marca 2023 r odbył się Rajd Pieszy Szlakiem Pamięci Żołnierzy AK i KWP "Od Rozprzy do Mierzyna". Rajd zorganizowało Stowarzyszenie "Trójrzecze. Nad Pilicą, Luciążą i Czarną" oraz Muzeum Ziemi Rozprzańskiej. Mimo niesprzyjającej pogody w rajdzie wzięło udział około 20 osób.

Noc Sów w Oddziale Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jest zawsze ważnym i długo oczekiwanym wydarzeniem przyrodniczo-kulturalnym. Tak też i było tym razem. Lista chętnych została oficjalnie otwarta 23 lutego z rana. Co zapobiegliwsi usiłowali zapisać się wcześniej, dzwoniąc uparcie, nawet przed otwarciem biura. Ponoć krążyła opinia, że łatwiej się dostać na galę wręczenia Cesarów w Cannes niż na Noc Sów w Bolimowskim Parku ! Pewno plotki takie rozsiewali niezadowoleni, dla których zabrakło miejsca.

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do odwiedzenia wystawy fotograficznej "Pójdźka - sowa krajobrazu rolniczego" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. 

Autorem fotografii jest Edwin Siwek - przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Sów, działający w województwie mazowieckim oraz łódzkim na rzecz ochrony czynnej pójdźki - niewielkiej, rzadkiej sowy objętej w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Więcej na temat ochrony pójdźki znajdziecie na FaceBooku, na profilu: ochrona sów krajobrazu rolniczego.

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających od 6 do 17 marca 2023 roku.

Tym razem, w drodze do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, a mijając Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki odwiedziliśmy również naturalny łącznik pomiędzy Sieradzkimi Parkami ochraniający korytarz ekologiczny wzdłuż południkowo płynącej rzeki Warty. Chodzi o Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, który obejmuje poza doliną naszej głównej rzeki (oś obu Parków) również jej prawy dopływ rzeczkę Wężnicę.

Bernikla białolica to gatunek dużego ptaka wodnego z podrodziny gęsi, która jest gatunkiem nielicznie przelotnym w Polsce. Gniazduje głównie na arktycznych wyspach i wybrzeżach. Gatunek ten w naszym kraju częściej jest spotykany na północy oraz na zachodzie kraju zwłaszcza w Parku Narodowym Ujście Warty. W woj. łódzkim jest gatunkiem rzadkim jednak regularnie przelotnym i tu również zdecydowanie częściej jest obserwowana na północy oraz w rejonie Zb. Jeziorsko. Zwykle można ją spotkać w miejscach, gdzie koncentrują się duże stada gęsi. W woj. łódzkim takie koncentracje tworzą się w dolinach Neru, Bzury, Słudwii i Przysowy oraz w okolicy Zb. Jeziorsko w pozostałej części gęsi widywane są znacznie rzadziej. Gatunek ten jest umieszczony w książce Rzadkie ptaki Ziemi Łódzkiej.

Powiatory Lekarz Weterynarii w Skierniewicach powiadamia o 2 ogniskach wysoce zjadliwej ptasiej grypy na terenie powiatu skierniewickiego.

W piątek 24 lutego 2023 r. w Dobrej odbyły się uroczystości upamiętniające 160 rocznicę dramatycznej bitwy, stoczonej przez oddział powstańczy dra Józefa Dworzaczka z wojskiem carskim. Bitwa pod Dobrą była pierwszą i zarazem najtragiczniejszą z trzech bitew, które rozegrały się w 1863 r. na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich podczas Powstania Styczniowego – 4 września powstańcy walczyli pod Wolą Cyrusową, zaś 25 września na polach miedzy Skoszewami a Dobieszkowem.

W dniu 23 lutego 2023 r. odbył się III etap parkowy ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu mogliśmy zorganizować ten etap zmagań konkursowych w sali audiowizualnej obiektu szkolnego. Do rywalizacji konkursowej  na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego przystąpiły 3 drużyny ze szkół:

25 lutego 2023r. w ramach obchodów w województwie łódzkim 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbył się już po raz 61  Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. „Dobra 2023”. Rajd zorganizowany został przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. J. Czeraszkiewicza we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej. Dodatkowo w tym roku do wsparcia i pomocy w organizację rajdu włączyły się: Gmina i Miasto Stryków, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Patronat honorowy nad rajdem objęło Muzeum Historii Polski i Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, a patronat medialny portal historyczny dzieje.pl.

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” to ogólnopolski konkurs organizowany i dedykowany uczniom ze szkół gmin leżących na terenie parków krajobrazowych, a jego głównym celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. 23 lutego 2023 r. gościliśmy w naszej siedzibie OT PKWŁ trzy drużyny reprezentująceparkowe gminy: Stryków, Brzeziny i Dmosin. Tegoroczny temat przewodni to "Ptaki parków krajobrazowych".