Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Koniec zimy to ostatni czas na wieszanie budek lęgowych dla ptaków, które lada moment przystąpią do okresu lęgowego. W tym roku udało nam się powiesić ok 60 nowych budek lęgowych, część pochodzących z zasobów własnych, część natomiast przekazane nam zostały przez Leśnictwo Miejskie w Łodzi, a wykonane były przez dzieci i młodzież placówek oświatowych w Łodzi. Dlaczego tak ważne jest wieszanie takkich budek, a później ich regularne czyszczenie?

Koniec zimy to doskonały czas na wieszanie budek lęgowych, do czego serdecznie Państwa namawiamy. My także włączamy się w tą coroczną akcję i tym razem, prócz budek lęgowych najbardziej popularnych, czyli typu A i A1, postanowiliśmy przygotować i powiesić budki dla pustułek. Wytypowaliśmy 4 miejsca, gdzie spotykane były pustułkim, w tym jedno - na wieży Kościoła w Lipce, gdzie pustułki miały swoje miejsce lęgowe, a obecnie trwa remont i pustułki nie bedą miały możliwości dostać się do starego gniazda. Stąd właśnie pomysł, żeby im pomóc.

W minioną niedzielę odbyły się uroczyste obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich powstanie to związane jest z bitwą pod Dobrą, która odbyła się 24 lutego 1863 roku. Kolejne bitwy i potyczki Powstania Styczniowego rozegrały się także we wrześniu 1863 r. pod Wolą Cyrusową, pod Skoszewami, na grobli pod Dobieszkowem oraz pod Byszewami.

26 lutego 2021r. odbył się Jubileuszowy 60. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. „Dobra” zorganizowany przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej. Dodatkowo w tym roku, w związku z jubileuszem, do wsparcia i pomocy w organizację rajdu włączyły się: Gmina Stryków, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Rajd został zorganizowany na dwóch trasach: pieszej, mającej dwa warianty, krótszą i dłuższą oraz rowerowej.

Jak co roku o tej porze zapraszamy do udziału w kolejnej edycji rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. w Dobrej, który odbędzie się w najbliższą sobotę 26 lutego 2022r. To już 60-ta edycja. Organizatorem rajdu jest PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza – Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody przy współpracy z: Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej.

W naszym umiarkowanym klimacie na styku zimy i wiosny w przyrodzie występuje uzupełniająca pora roku, którą nazywamy przedwiośniem. Jego początek przypada na okres lutego i marca, a kończy się w kwietniu, kiedy zaczyna się właściwa wiosna. O tej porze roku przyroda zaczyna budzić się z zimowego snu. Temperatura powietrza oscyluje pomiędzy 0 a 5 °C. Gleba jeszcze chwilami jest zamarznięta, ale powoli roztapia się pokrywa lodowa i śnieżna. Woda z roztopów spływa do cieków i zbiorników wodnych. Czasami powoduje to wylewy i powodzie wiosenne. W okresie przedwiośnia wschodzą pierwsze rośliny zielne, a w drzewach zaczynają płynąć soki.

W środę, 9 lutego o godzinie 10.00 odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Test składał się z 15 pytań ogólnych nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”, oraz 10 pytań parkowych. W związku z licznymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19, etap parkowy konkursu odbył się w formie online. W teście wzięło udział 22 szkoły reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

 

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie we współpracy z Fundacją "Inny Świat" oraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi badania dotyczące zagrożonego gatunku - chomika europejskiego.

Za każdym razem (!) odwiedzając zaśnieżone ostępy i dzikie knieje, dysponując przy tym czasem, wielką cierpliwością oraz wytężoną uwagą, możemy dowiedzieć się o największych tajemnicach świata zwierząt. Tropienie zwierzyny jest wręcz niezbędne w tym procesie i nie bez przyczyny urosło do miana sztuki, od której znajomości i wprawy zależało przetrwaniu wielu grup plemiennych. Co więcej, wszystkie obserwacje przyrody, dostarczając przełomowych odkryć, jak chociażby pionierskie badania nad szympansami, które prowadziła słynna Jane Goodall zawsze zaczynały się od…szukania zwierząt.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu i trwało aż do jesieni 1864 r.  Powstanie styczniowe było największym zrywem narodowym, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców, skupionych w licznych oddziałach.

Przez teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przeszła jedna z większych bitew zlokalizowanych pod Dobrą (obecnie gm. Stryków) 24 lutego 1863 r., pod Dobieszkowem 25 września 1863 r.; a także pod Wolą Cyrusową (4 września 1863 r.), pod Skoszewami oraz pod Byszewami.