Spacer mykologiczny w Lesie Łagiewnickim z Polskim Towarzystwem Mykologicznym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

O której porze roku najlepiej wybrać się na grzyby? Spacer mykologiczny, który odbył się w minioną sobotę 9 lipca 2022 r. poprowadzony został przez Pana Sebastiana Piskorskiego reprezentującego Polskie Towarzystwo Mykologiczne. A zatem co odpowiedziałby ekspert? Nasz spacer udowodnił, że nie ma złej pory roku na grzyby, są tylko: albo za słabe okulary, albo brak czasu, albo…brak specjalistycznej wiedzy, które to poszukiwania uniemożliwiają. Wydarzenie to zgromadziło grupę dociekliwych entuzjastów i pasjonatów grzybów, dlatego spektrum poruszanych tematów mykologicznych był bardzo szeroki i zajmujący.

Na terenie samego Lasu Łagiewnickiego stwierdzono dotychczas występowanie ok. 600 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, dlatego też wędrówka po Lesie Łagiewnickim pozwoliła na obserwacje i oznaczanie wielu gatunków oraz stała się wspaniałą okazją do opowieści nt. przyrody i jej procesów, zależności międzygatunkowych, sposobów rozmnażania oraz strategii przetrwania. Poruszana była tematyka ochrony gatunkowej, zastosowania w przemyśle medycznym i farmaceutycznym i (a jakże!) kulinariach, roli i znaczeniu jaką pełnią grzyby szczególnie w zakresie rozkładania związków chemicznych. Pytaniom i dyskusjom nie było końca, także spacer został przyjęty z zainteresowaniem i pytaniami o kolejne spotkania mykologiczne. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie na wspólne spotkania z przyrodą i niezmiennie zachęcamy do poszukiwań grzybów, nie tylko jesienią.

Tekst i fot. J. Kacprzak