Łąki kwietne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Łąki to półnaturalne zbiorowiska roślinne, które swoje powstanie i istnienie zawdzięczają w przeważającej większości działalności człowieka. Zaniechanie ich użytkowania, np. wypasu czy koszenia prowadzi do stopniowego zaniku cennych gatunków i samoistnego przekształcenia łąk w mniej bogate florystycznie zbiorowiska.

Kwietne łąki odgrywają ważną rolę w ochronie różnorodności biologicznej. Zapewniają ciągłość ekosystemów pełniąc rolę korytarzy ekologicznych czy też stanowią pożytek dla pszczół i owadów zapylających. Na terenach zurbanizowanych dostęp do roślin kwitnących jest mocno ograniczony dlatego trawniki warto zastąpić kwietną łąką, która zapewni owadom pyłek i nektar oraz zmniejszy koszty utrzymania terenów zieleni w miastach.

Ponadto kwietne łąki przyczyniają się do oczyszczania powietrza, łagodzą ekstrema temperatury i wilgotności powietrza, wpływając w ten sposób na mikroklimat otoczenia.

Oprócz tego zbiorowiska łąkowe mogą przyczynić się do poprawy warunków retencji w szeroko rozumianych ekosystemach hydrogenicznych. Zastępując trawnik kwietną łąką zaoszczędzimy czas, fundusze, a także tak ważną wodę, która jest potrzebna do nawadniania trawników, aby zachować ich intensywną zieleń w okresie lata.

Na terenie posesji, na której znajduje się siedziba Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w kwietniu z okazji Dnia Ziemi została zasiana łąka. Efekty tej pracy można już podziwiać. Pięknie kwitnie mieszanka kwiatów polnych a wśród nich: mak polny, chaber bławatek, żmijowiec babkowaty, ogórecznik lekarski, rumian polny, brodawnik jesienny, krwawnik pospolity, gryka zwyczajna, dziurawiec zwyczajny, wyka siewna. Co ciekawe część z roślin zdążyła już przekwitnąć jak: len zwyczajny, łubin czy facelia błękitna, a na część jeszcze trzeba zaczekać. Lada chwila będzie można dostrzec pięknie kwitnąca koniczynę krwistoczerwoną i łąkową, a także nachyłki barwierskie i kosmosy pierzaste. Nasza łąka zmienia się dynamicznie i mamy nadzieję, że pokażą się jeszcze inne rośliny, jeśli nie w tym to kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Ponadto miło nam poinformować, iż na terenie siedziby OT PKWŁ tuż przy sŁadzie tradycyjnym została założona druga łąka. Powstała ona w ramach projektu Re:Generacja dekada odbudowy siedlisk 2021–2030, a za realizację projektu odpowiedzialna jest organizacja UNEP/GRID-Warszawa. W związku z tym, że rośliny wysiane zostały nieco później na efekt rozkwieconej łąki trzeba jeszcze poczekać, choć już widać jak teren powoli się zazielenia.

Serdecznie zachęcamy do podejmowania podobnych inicjatyw.

tekst i zdjęcia: M. Majda