Czarny szlak rowerowy po PKWŁ (opis trasy z kilometrażem)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

0,0 Parking przy ul. Wycieczkowej na skraju Lasu Łagiewnickiego. Ulicą Wycieczkową udajemy się w kierunku północnym docierając do skrzyżowania z ulicą Okólną.

2,7 Skręcamy w prawo w ulicę Okólną i po kilku minutach dojeżdżamy do Modrzewia.

4,7 Mijamy pętlę autobusu 66 i skręcając w lewo, w ulicę Żółwiową przejeżdżamy przez Modrzew.

5,8 Pod koniec zabudowań droga skręca w lewo i wjeżdżamy w urozmaicony krajobraz Wzniesień Łódzkich.

7,3 Po pokonaniu ok. 1,5 km docieramy do śródpolnego skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Po „wdrapaniu” się na szczyt Dobra – Nowiny możemy podziwiać wspaniały widok roztaczający się na głęboko wciętą dolinę Kiełmiczanki. Jadąc dalej w kierunku wschodnim mijamy znajdujące się po lewej stronie zabudowania dawnego PGR-u i dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania.

9,0 Po prawej stronie widzimy nowo powstałe osiedle domków jednorodzinnych, z lewej zaś rozciąga się wieś Dobra z wyraźnie zaznaczającą się wieżą Kościoła Mariawickiego. Skręcając w lewo, po kilku minutach docieramy do cmentarza mariawickiego, mijamy kościół i kasztanową aleją dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Jadąc przez wieś mijamy staw, kościół katolicki, cmentarz z Pomnikiem Powstańców 1863 r..

11,2 Tuż za cmentarzem biegnie droga Łódź – Łowicz, którą przekraczamy zachowując dużą ostrożność i udajemy się w stronę Dobieszkowa. Jadąc cały czas asfaltową, mało uczęszczaną drogą, docieramy do Dobieszkowa. Uwaga! Skręcając w lewo przy pierwszych zabudowaniach wsi Dobieszków można wygodnie dojechać do Strykowa pieszym szlakiem łącznikowym.

14,2 Mijając z lewej strony stawy, skręcamy naprzeciw hotelu w Dobieszkowie w malowniczą, kamienistą, leśną drogę. Hotel został przebudowany z dawnego XIX wiecznego dworu, który otacza do dziś park podworski z pięknymi zabytkowymi drzewami. Przecinamy rezerwat „Struga Dobieszkowska”.

Droga prowadzi nas do kolejnego skrzyżowania, gdzie zaczyna wznosić się dość stromo pod górę. My jednak skręcamy w lewo i krętą, biegnącą wśród pól i zagajników trasą docieramy do Skoszew. Po prawej stronie mijamy wały grodziska wybudowanego w VI w.n.e. Na wschodnim wale grodziska usytuowany jest pomnik upamiętniający bohaterską walkę i śmierć żołnierzy poległych w czasie walk Powstania Styczniowego.

18,0 Na skrzyżowaniu Skoszewy – Głąbie skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Po lewej stronie mijamy szkołę podstawową i przejeżdżamy przez mostek. Po 250m skręcamy w lewo na Głogowiec mijając górujący nad okolicą dwór wybudowany w latach 20-tych XX w. przez F. Zdzitowskiego – syna właściciela dóbr Skoszewskich. Jedziemy utwardzoną drogą wzdłuż sosnowego lasku po lewej. Kierując się w stronę zabudowań wsi Głogowiec możemy podziwiać widoki na Skoszewy Nowe. Po 300 m od skrzyżowania z drogą wiodącą do Byszew, tuż przy studni po prawej stronie znajduje się miedza prowadząca do zabytkowego cmentarza ewangelickiego z przełomu XIX i XX wieku.

20,7 Skręcamy w lewo w stronę lasu, tuż za stawem przy transformatorze. Po 350 m w prawo, a następnie w lewo przy pojedynczym głazie narzutowym. Dojeżdżając do skraju lasu udajemy się w prawo, w kierunku zabudowań. Za nimi przy zagajniku skręcamy w lewo. Po 150 m skręcamy w prawo i jadąc drogą wzdłuż żywopłotu dojeżdżamy do dworku w Buczku. Tam udajemy się w kierunku dużego kompleksu leśnego Janinów.

25.5 Skręcamy w lewo na drogę Brzeziny – Stryków i w odległości 1500 m przy drogowskazie do leśniczówki skręcamy w prawo. Mijamy leśniczówkę i przy skraju lasu skręcamy w prawo a następnie po 250 m w lewo w głąb lasu. Uwaga ! 100m za skrętem znajduje się miejsce na odpoczynek. Po 400 m dojeżdżamy do skrzyżowania duktów leśnych na którym skręcamy w lewo. Drogą wiodącą przez las bukowy pokonujemy odcinek ok. 2000 m i przy skraju lasu, na rozwidleniu skręcamy w prawo, a następnie w lewo. Dojeżdżamy do wsi Anielin i kierujemy się w prawo wzdłuż granicy lasu. Tą drogą po pokonaniu odcinka ok. 2400m dojeżdżamy do drogi asfaltowej Brzeziny-Niesułków gdzie skręcamy w lewo.

32,2 Jedziemy drogą w kierunku Niesułkowa. Po pokonaniu odległości 1400m skręcamy na Kołacin i udając się kierunku kompleksu leśnego Poćwiardówka przejeżdżamy przez mostek na Mrożycy . Po lewej w oddali mijamy XVII w modrzewiowy kościółek w Niesułkowie. Przy skraju lasu Poćwiardówka mijamy po prawej stronie odrestaurowany cmentarz z okresu I wojny światowej i kierując się na wprost dojeżdżamy do miejscowości Kolonia Wola Cyrusowa. Uwaga ! W lesie znajduje się oznakowany parking leśny. W miejscowości Kolonia Wola Cyrusowa ok. 1000 m od lasu skręcamy w prawo w utwardzoną drogę tuż za zabudowaniami. Drogą tą jedziemy cały czas prosto mijając skrzyżowanie z drogą asfaltową ok. 1400 m, a następnie skręcamy w lewo i kierując się na wschód dojeżdżamy do drogi asfaltowej.

39,0 Skręcamy w prawo i po pokonaniu odcinka 1400 m przy drogowskazie na Bielanki kierujemy się w lewo. Po pokonaniu 1400 m dojeżdżamy do miejsca gdzie linia wysokiego napięcia przecina drogę, tu skręcamy w prawo w piaszczystą drogę. Kierujemy się na wprost mijając skrzyżowanie z kapliczką w miejscowości Syberia w kierunku wsi Pieńki Henrykowskie. Mijając zabudowania wsi wjeżdżamy do kompleksu leśnego Tadzin. 1000 m od skraju lasu dojeżdżamy do potrójnego rozwidlenia duktów, przez które przejeżdżamy na wprost. Uwaga! Skręcając w lewo można wygodnie dojechać do Brzezin pieszym szlakiem łącznikowym. Pokonujemy drewniany mostek na Mrożycy i mijając po prawej „dworek” w Tadzinie (dawną siedzibę leśnictwa Brzeziny) dojeżdżamy do drogi asfaltowej Stryków – Brzeziny

44,4 Przecinamy drogę i jedziemy leśną drogą wznoszącą się łagodnie do góry. Po przejechaniu ok. 1200 m skręcamy w ścieżkę, która po kilkudziesięciu metrach gwałtownie opada w dół (lepiej zejść z roweru i sprowadzić go po stromiźnie).

45,9 Skręcamy w prawo w dukt, a po około 30m w lewo.

46,4 Przy pierwszych zabudowaniach Grzmiącej Starej skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Po ok. 1200 m mijamy sklep spożywczy. W pobliskim gospodarstwie rosną dwie pomnikowe lipy.

48,0 Skrzyżowanie, na którym skręcamy w prawo w kierunku wsi Grzmiąca Nowa. Po lewej stronie mijamy kościół mariawicki. Po ok. 1000m za ostatnimi zabudowaniami wsi skręcamy w lewo. W pobliżu rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie pnia 525 cm. Dojeżdżamy do drogi Brzeziny – Stryków i skręcamy w nią w prawo, a po 800m w lewo w polną drogę jadąc skrajem wsi Buczek. Po 800m skręcamy w lewo i jedziemy lekko pod górę. Dojeżdżamy do wsi Jaroszki i zjeżdżamy dość stromo w dół.

53,6 Moskwa na skrzyżowaniu skręcamy koło przydrożnego krzyża w prawo. Po około 300 m skręcamy w lewo. Droga stopniowo wznosi się, aż do osiągnięcia kulminacji ok. 280 m. Trasa wiodąca przez wieś Plichtów jest malownicza i atrakcyjna turystycznie.

56,6 Z drogi skręcamy w prawo w polną drogę mijając zabudowania gospodarskie w Plichtowie Małym. Po 500m skręcamy w lewo w drogę prowadzącą lekko w dół. Pokonujac odcinek 1 km dojeżdżamy do ogrodzenia dawnego PGR-u. Po około 300 m skręcamy w lewo w drogę dojazdową do dworu w Byszewach; mijamy dwór i kierujemy się dalej ścieżką prowadzącącą przez park z wieloma zabytkowymi drzewami (obok okazałego dębu "Jarosław" o ponad 6. m obwodzie ). Po 400 metrach, w sąsiedztwie stawu, dojeżdżamy do drogi Nowosolna – Niesułków. Skręcamy w lewo, a po ok. 550 m, przy wysokim metalowym krzyżu w prawo, na drogę prowadzącą przez wieś Byszewy. Za ostatnimi zabudowaniami (2.2 km) asfalt przechodzi w nawierzchnię szutrową, tu skręcamy w lewo, a po chwili w prawo na drogę przecinającą pola. Po ok.830 m skrzyżowanie polnych dróg i skrajne zabudowania Grabiny, tu skręcamy w prawo w stronę wsi Borchówka, po kolejnych 850 m wybieramy drogę wiodącą w lewo w kierunku lasu.

64,2 Tuż za lasem skręt w lewo na polną drogę do Bukowca, we wsi przecinamy drogę Grabina - Kalonka i wśród nowych domów docieramy do skraju lasu.

66,0 Skręt w prawo (drogą gruntową) i dalej wzdłuż lasu do drogi poprzecznej, tutaj w lewo, aż do przecięcia z asfaltową drogą w Dąbrowie.

66,8 Stąd stromo pod górę drogą gruntową wiodącą w las, na jej końcu napotykamy nawierzchnię ułożoną z betonowych płyt. Po lewej stronie ruiny dawnych baraków wojskowych. Droga prowadzi lekko w dół, po prawej stronie okazała drewniana tablica z napisem "Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich". Za skrzyżowaniem jedziemy wzdłuż ogródków działkowych, gruntową ul. Moskuliki. Po prawej stronie, na pagórku widoczne są anteny przekaźnikowe.

68,0 Skrzyżowanie z ul. Marmurową: przecinamy ją i pokonujemy podjazd ul. Nad Niemnem (początkowo dziurawy asfalt, dalej droga gruntowa). Tuż za samotną willą po prawej stronie ulicy osiągamy kulminację wzniesienia 278m npm. Warto zatrzymać się na chwilę i podziwiać rozległą panoramę parku i Łodzi! Jedziemy ciągle ul. Nad Niemnem, przy skrzyżowaniu z ul. Korczyńskiego, po lewej stronie betonowy bunkier porośnięty trawą, droga opada łagodnie wśród pól. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Okólną, jej kamienista nawierzchnia utrudnia szybki zjazd.

70,6 Skręcamy w prawo w gruntową ul. Łukaszewską, na jej końcu, przy podwójnym betonowym słupie skręt w lewo, dalej ul. Łodzianka, skrajem niewielkiego lasu do połączenia z ul. Łupkową. Stąd w prawo ciągle drogą gruntową, do skrzyżowania z ul. Strykowską.

72,6 Przecinamy ruchliwą ulicę (jednocześnie jest drogą krajową nr 71 Łódź - Łowicz) i wzdłuż zabudowań kampingu "Na Rogach" ul. Łupkową. Za budynkiem szkoły wznosi się wysoki sztuczny pagórek, z którego można oglądać pełną panoramę Lasu Łagiewnickiego i centrum Łodzi. Ulica Łupkowa przechodzi w ul. Kryształową, docieramy nią do skrzyżowania z ul. Wycieczkową.

73,8 Wjeżdżamy na ścieżkę rowerową prowadzącą z centrum miasta do Łagiewnik. W prawo ścieżką wzdłuż ul. Wycieczkowej, aż do dużego parkingu.

74,0 Tu kończy się trasa szlaku rowerowego. 

Opracowanie zbiorowe: R. Bonisławski, W. Herowski, K. Krakowska, A. Stasiak, M. Stopczyński, W. Woźniak, H.Andrzejewski