Zielony szlak pieszy po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

• Szlak bierze początek na leśnym parkingu przy ul. Okólnej w Łodzi.. Dojazd z centrum miasta autobusem linii 66 do Modrzewia. Kierujemy się na północ duktem leśnym, aż do rozwidlenia dróg, gdzie skręcamy w prawo. Idąc na wprost przekraczamy skrzyżowanie duktów i wchodzimy na pieszą ścieżkę. Pokonujemy wzniesienie i kierujemy się do skraju lasu. Przy ogrodzeniu z siatki skręcamy w prawo a następnie w lewo w drogę między zabudowaniami. Uwaga ! przy skraju lasu znajduje się pomnikowy dąb. Idziemy do końca drogi, a następnie skręcamy na pn.- wsch. w stronę Klęku. Po prawej stronie z drogi widoczny jest kompleks Lasu Łagiewnickiego. Idziemy dalej piaszczystą drogą, aż do kapliczki, naprzeciw której znajduje się wejście do zabytkowego parku w Klęku. • Idziemy nadal prosto drogą ze szlaku. Dochodzimy do niewielkiego lasku brzozowego na wzgórzu i tam skręcamy w prawo w gruntową drogę. Przed nami rozciąga się widok na wzgórze Dobra Nowiny, na które wiedzie nasz szlak. Przy płocie z żerdzi skręcamy w lewo w piaszczystą drogę pod górę. Dochodzimy do rozwidlenia dróg, gdzie skręcamy w prawo w stronę wzgórza. Następnie skręcamy w lewo i dochodzimy do szczytu. W kierunku północnym rozciąga się widok na dolinę Kiełmiczanki, na zachód na Las Łagiewnicki, natomiast na pn.- wsch. widoczna jest wieża kościoła mariawickiego w Dobrej. Ze wzgórza schodzimy drogą na wsch. W kierunku zabudowań byłego PGR-u. Tutaj skręcamy w lewo w kierunku wsi Kiełmina. Na najbliższym skrzyżowaniu kierujemy się do miejscowości Dobra. Po drodze mijamy kościół mariawicki i dochodzimy do kościoła katolickiego. Po lewo mijamy cmentarz rzymsko-katolicki i podążając nadal drogą asfaltową dochodzimy do szosy Łódź-Łowicz, którą przekraczamy. Uwaga! Po drodze mijamy przystanek MPK linii 60, którym można dojechać do Łodzi. Udajemy się na wprost mało uczęszczaną asfaltową drogą przez wieś Michałówek w kierunku Dobieszkowa. Dochodzimy do wsi i skręcamy w lewo w kierunku wsi Ługi.. Dochodzimy do przydrożnego transformatora, gdzie skręcamy w prawo w drogę wiodącą wzdłuż siatki. Uwaga! Idac na wprost czarnym szlakiem łącznikowym można wygodnie dojśc do Strykowa. Przekraczamy dwukrotnie Moszczenicę i wychodzimy w aleję brzozową, a następnie skręcamy w prawo w drogę między działkami. Za ostatnimi zabudowaniami przekraczamy jeszcze raz Moszczenicę i podążając skrajem lasu dochodzimy do skrzyżowania dróg, gdzie skręcamy w lewo na Przydatki. Mijamy wieś Głąbie, przekraczamy ponownie Moszczenicę, a następnie kierujemy się drogą w stronę wsi Przydatki. Po pokonaniu ok. 750m skręcamy w prawo w drogę wiodącą lasem w stronę Skoszew Starych. Mijając cmentarz w Skoszewach dochodzimy do asfaltowej szosy Niesułków-Nowosolna, gdzie skręcamy w lewo. Uwaga! skręcając w prawo możemy dojść do kościoła i średniowiecznego grodziska w Skoszewach. Stąd można powrócić PKS-em lub autobusem MPK do Łodzi. Tu również rozpoczyna się szlak łącznikowy wiodący do Moskwy przez Byszewy. Za jego pośrednictwem można skrócić trasę wędrówki. Po 100 m skręcamy w prawo w drogę na Rosyjkę, którą dochodzimy do asfaltowej drogi Stryków-Brzeziny. Przekraczamy ją i miedzą na wprost udajemy się w kierunku Lasu Janinowskiego. 

• Północno-wschodnim skrajem lasu dochodzimy do drogi polnej wiodącej przez zagajnik w stronę wsi Lipka. Skręcamy w nią w lewo a następnie po dojściu do miejscowości Lipka w prawo. W Lipce mijamy kościół mariawicki po lewej i dochodzimy do skrzyżowania przy którym znajduje się XVII-wieczny modrzewiowy kościółek w Niesułkowie. Tu można chwilę odpocząć. 

• Skręcamy przed kościółkiem w lewo a następnie przy drogowskazie na Dmosin w prawo. Za mostkiem na Mrożycy skręcamy w prawo w głęboko wciętą drogę wiodącą do dawnego młyna. Tuż przed zabudowaniami skręcamy w lewo w drogę biegnącą parowem. Po ok. 100m wchodzimy w ścieżkę wiodącą skrajem parowu. Wychodzimy z lasu na wprost miedzy, którą podążamy w kierunku Lasu Poćwiardowskiego. 

• Skręcamy w prawo i idąc skrajem lasu na południe przekraczamy drogę asfaltową. W odległości 100 m od szosy znajduje się odrestaurowany cmentarz żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. 

• Mijamy go i idąc nadal drogą dochodzimy do rzeki Mrożycy. Tu skręcamy w lewo w leśną drogę biegnącą wzdłuż koryta rzeki. Dochodzimy do pierwszego duktu leśnego, w który skręcamy w lewo, a następnie podążamy w stronę granicy lasy duktami leśnymi. Przy skraju lasu skręcamy w prawo, a następnie kierujemy się w stronę zabudowań wsi Kolonia Wola Cyrusowa. Tutaj skręcamy w prawo w leśną drogę. Przekraczamy ciek, a następnie skręcamy w lewo i podążamy duktem leśnym na południe. Po pokonaniu odcinka ok. 2 km wychodzimy z lasu i dochodzimy do młyna wodnego na Mrożycy. Przy młynie skręcamy w prawo i głęboko wciętą drogą podążamy w kierunku zabudowań wsi Dąbrówka Mała. Wędrujemy przez wieś, aż do sklepu gdzie skręcamy w lewo, a następnie w prawo w kierunku kompleksu leśnego Tadzin. 

• W lesie przekraczamy rzekę. Uwaga! Przed przekroczeniem rzeki można udać się duktem na wprost i szlakiem łącznikowym dotrzeć do Brzezin. Wychodzimy na szosę Niesułków – Brzeziny gdzie skręcamy w lewo. Dochodzimy do skraju lasu i udajemy się w prawo. Uwaga! Tuż obok znajduje się przystanek PKS, z którego możemy dojechać do Brzezin. Podążając wzdłuż granicy lasu mijamy po lewo starą żwirownię (z jej wierzchołka rozciąga się malowniczy widok na pd.-wsch. część Parku oraz w kierunku Brzezin). Dochodzimy do rozwidlenia dróg i tu skręcamy w prawo. Wędrując polnymi drogami dochodzimy do pierwszych zabudowań wsi Grzmiąca Stara. Wędrujemy przez wieś, aż do asfaltowej drogi Brzeziny–Stryków. Idąc dalej na wprost wchodzimy w leśną drogę którą dochodzimy do wsi Polik. Za ostatnimi zabudowaniami wsi skręcamy w prawo i drogą dochodzimy do wsi Jaroszki, gdzie skręcamy w lewo. Tu asfaltową drogą dochodzimy do skrzyżowania w Moskwie. 

• Przy kapliczce skręcamy w prawo, a po 200 m w lewo w stronę Plichtowa. Uwaga! Tu bierze początek szlak łącznikowy do Skoszew Starych. Malowniczą drogą przez Plichtów podążamy w kierunku szosy Nowosolna – Sierżnia. Tutaj skręcamy w prawo i po przejściu 300 m kierujemy się w lewo w stronę zabudowań wsi Byszewy. Po lewo, mijamy wzgórze Janów – ostaniec denudacyjny. Dochodzimy do ostatnich zabudowań wsi Byszewy, a następnie skręcamy w lewo w polną drogę biegnącą łukiem aż do skrzyżowania Grabina – Borchówka, tu skręcamy w lewo i drogą wiodącą wzdłuż zabudowań dochodzimy do skrzyżowania w Grabinie, przekraczamy je, a następnie wchodzimy w drogę wiodącą lasem w kierunku zachodnim. Po drodze – po prawo niedaleko skraju lasu mijamy zabytkowy cmentarzyk. Po wyjściu z lasu skręcamy w lewo w asfaltową drogę, a następnie w prawo i polną drogą udajemy się w kierunku lasu. Po przekroczeniu lasu wychodzimy naprzeciw zabudowań wsi Bukowiec. Tu pokonujemy zakręt i wchodzimy w leśną drogę, stanowiącą skrót do wsi Dąbrowa. 

• Przekraczamy asfaltową drogę w Dąbrowie, a potem piaszczystą dróżką pod górę wchodzimy do lasu. Wędrując drogą z płyt betonowych dochodzimy do wzgórza „Radary”- najwyższej kulminacji w Parku 284 m. npm, okrążamy je i polną drogą dochodzimy do szosy Kopanka – Łódź. Uwaga! Tędy przejeżdża miejski autobus linii 88, którym można dostać się do Łodzi (Dworzec Północny). 

• Skręcamy w lewo i po pokonaniu odcinka 500 m udajemy się polną drogą w kierunku miejscowości Wódka. Po prawo mijamy wąwóz Kopanka – Kalonka. Dochodzimy do szutrowej drogi, w którą skręcamy w prawo i dochodzimy do rozwidlenia dróg. Tu skręcamy w lewo i gruntową drogą, mijając Dąbrówkę dochodzimy do studni na rozwidleniu dróg. Tu skręcamy w prawo, a obok betonowego ogrodzenia w lewo. Drogą wiodącą wśród pól dochodzimy do Imielnika Starego. Asfaltowa droga wiedzie nas w kierunku ulicy Strykowskiej na krańcówkę autobusu linii 60. Tu kończy się nasz szlak.