Moszczenica

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Moszczenica jest prawym dopływem Bzury o długości 55 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Byszewy. W początkowym biegu Moszczenica płynie na północ wcinając się prostopadle w kolejne poziomy wysoczyznowe. Powstały w ten sposób charakterystyczne, występujące na przemian odcinki doliny o stosunkowo stromych stokach i znacznym nachyleniu (4-5‰) oraz odcinki szerszej doliny na spłaszczeniach terenu. Wyjątkowo malowniczy bieg rzeka zawdzięcza licznym zakolom wśród piaszczystych jarów oraz zbudowanym przez człowieka sztucznym zbiornikom (Cesarka).

Dopiero w okolicach Strykowa, w strefie przejściowej między Wyżyną Łódzką a pradoliną warszawsko-berlińską Moszczenica zmienia swój bieg na północno-zachodni. Gwałtownie zmienia się również wygląd doliny, która staje się szeroka i podmokła. Po kilkunastu kilometrach rzeka ponownie skręca na północ, by wpaść do Bzury we wsi Wola Kalkowa.

Budowa wspomnianych już sztucznych zbiorników uregulowała poziom wody w Moszczenicy. Wcześniej jednak rzeka charakteryzowała się dużymi amplitudami stanów wód (ponad 2 m), stwarzając co roku poważne zagrożenie dla niżej położonych zagród. W 1957 r. na wodowskazie w Strykowie zanotowano maksymalny stan wód – aż 300 cm!

W dorzeczu Moszczenicy występuje wyraźna asymetria. Dominują lewe dopływy: Borchówka, Struga Dobieszkowska (Młynówka), Kiełmiczanka.