Dąbrowa

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W pobliżu miejscowości znajduje się najwyższe na terenie PKWŁ wzniesienie 284 m. n.p.m. z charakterystycznym skupiskiem anten przekaźnikowych. Niedaleko wzgórza stara opuszczona baza radziecka.