IV Gminna Olimpiada Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej w Strykowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 13 czerwca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Strykowie odbyła się IV Gminna Olimpiada Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczej, której organizatorem był Urząd Miasta w Strykowie. Juz kolejny rok z rzędu Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich został zaproszony do współpracy, część pytań konkursowych przygotowana została przez pracowników Zespołu, nie zabrakło ich także w jury konkursowym.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z klas podstawowych oraz  klas gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Stryków, wyłonieni w drodze eliminacji podstawowych w swoich placówkach. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić poziom swojej wiedzy ekologicznej z zakresu aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologicznego modelu życia, kreowania skutecznych rozwiązań proekologicznych oraz nakłonienia do analizy relacji między działalnością człowieka, a stanem środowiska. Uczniowie, poprzez uczestnictwo w Olimpiadzie osiągnęli wyższy poziom świadomości na temat środowiska oraz zostali zainspirowani do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz ochrony przyrody.

 
K.Sosnowska