Badania terenowe studentów gospodarki przestrzennej UŁ na Wzniesieniach Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W kwietniu i maju br. odbyły się zajęcia terenowe dla studentów I roku kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenci pod czujnym okiem pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ m.in. pana dr Marcina Feltynowskiego przez kilka dni prowadzili badania terenowe fragmentu gminy Nowosolna: w Kopance, Kalonce, Grabinie i Bukowcu. Przypatrywali się przestrzeni pod kątem jej zagospodarowania. Każda działka ewidencyjna została opisana i zakwalifikowana do konkretnych kategorii przy użyciu odbiorników GPS. Ocenie podlegało m.in. uzbrojenie działki w media: prąd, wodę i gaz; ogrodzenie działki, czy pokrycie działki roślinnością. Wyniki badań posłużą pracownikom ZPKW OT PKWŁ oraz UG Nowosolna w codziennej pracy.

Dodatkowo w maju odbyło się spotkanie podsumowujące badania, na którym Pani Katarzyna Krakowska – Zastępca Dyrektora ZPKWŁ przedstawiła analizę wyników badań oraz wnioski z nich płynące. Zwieńczeniem spotkania były zajęcia terenowe z pracownikiem OT PKWŁ w Lesie Łagiewnickim.

tekst: Krystyna Rozensztrauch-Sosnowska