Już po rajdzie „Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

VIII Rajd „Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą” przeszedł do historii. W sobotę (19 maja) około godz. 10. z miejsca startu/mety Rajdu przy ul. Wycieczkowej 86 ruszyły dwie grupy piesze i jedna rowerowa. W tym roku pośród uczestników najliczniej reprezentowana była młodzież szkolna.

Wszyscy, którzy zgłosili się na Rajd, wyruszyli na trasy zaopatrzeni w wafelek, znaczek okolicznościowy i karteczkę z trzema pytaniami dotyczącymi PKWŁ, na które mieli znaleźć poprawne odpowiedzi.

Grupy piesze podążyły leśnymi ścieżkami i duktami podziwiając przyrodę najcenniejszego i największego lasu miejskiego w Łodzi – Lasu Łagiewnickiego. Przewodnikami obu byli pracownicy OT PKWŁ. Podczas przejścia na trasie rajdu przekazywali informacje dotyczące historii lasu, jego walorów kulturowych, krajobrazowych i oczywiście bogatych zasobów przyrodniczych. Nie zabrakło  interesujących gatunków roślin, głównie tych kwitnących w okresie schyłkowej wiosny, która szybko umyka przed nadciągającym latem.

Grupa rowerowa przejechała ok. 20 km po PKWŁ poruszając się atrakcyjnymi leśnymi ścieżkami, i śródpolnymi dróżkami również pod przewodnictwem pracownika OT PKWŁ. Na trasie, poza stanowiącym wielką wartość samą w sobie Lasem Łagiewnickim, znalazły się m.in.: park przypałacowy Ludwika Heinzla, kościół z klasztorem oo. franciszkanów w Łagiewnikach, dawny park przypałacowy w Klęku, kościoły w Dobrej oraz wzgórze Dobra-Nowiny z panoramą na środkową i północną część PKWŁ.

Wszyscy szczęśliwie i z dumą dotarli do mety, skorzystali z gorącej herbaty, upiekli kiełbaski i wzięli udział w konkursie wiedzy o Parku. Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowano 30 osób, którym wręczono nagrody: wydawnictwa ZPKWŁ w postaci albumów, przewodników i map.  

Tegoroczna edycja rajdu odbyła się w ramach Zielonego Tygodnia Green Week organizowanego przez Komisję Europejską, jako cykl wydarzeń służących odnajdowaniu dróg do poprawy środowiska życia i pracy w przestrzeni miejskiej. Nie zabrakło także nagród promujących Zielony Tydzień – toreb, notesów, długopisów i wielu innych cennych gadżetów.

Dziękujemy za wspólne wędrowanie i zapraszamy na kolejny rajd w 2019 roku

tekst: Adam Świć