20 maja - Światowy Dzień Pszczół

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

20 maja po raz pierwszy obchodzić będziemy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Jest to inicjatywa Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę, że stosowania pestycydów w rolnictwie zabija te owady. Z tej okazji ukazał się pierwszy w Polsce raport „Biznes na rzecz bioróżnorodności”. Z raportu wynika, że jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów jest malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających – przede wszystkim pszczół.

Ponad 300.000 gatunków roślin (ponad 87 proc.) na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły. Rośliny są dla człowieka głównym źródłem pokarmu. Skala produkcji upraw zależnych od zapylaczy wzrosła przez ostatnie 50 lat o 300 proc. czyniąc tym samym nasze życie niezwykle zależnym przede wszystkim od pszczół.

W Polsce występuje blisko 470 gatunków pszczół. Najbardziej znana w społeczeństwie jest pszczoła miodna. Jednak różne owady zapylają inne rośliny. Oznacza to, że dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego potrzebna jest przede wszystkim różnorodność gatunkowa owadów zapylających.

Według ekologów, głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk - bazy pokarmowej i lęgowej, następująca w wyniku zmian w użytkowaniu terenu. Rosnąca powierzchnia miast i areałów upraw, gęsta zabudowa terenu, częste koszenie trawników i łąk – to tylko niektóre ze zmian niesprzyjających tym owadom. Intensyfikacja rolnictwa, nadmierne czy nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, patogeny, gatunki inwazyjne, zanieczyszczenie środowiska i zmiana klimatu, to pozostałe czynniki wpływające na dobrostan pszczół.

Szacuje się, że w Polsce praca pszczół jest warta ponad 4 mld zł rocznie. Gdyby nie te owady, nie mielibyśmy wielu owoców i warzyw, w przypadku innych roślin plony byłyby znacznie niższe.

Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich chcąc przybliżyć tematykę ochrony pszczołowatych od kilku lat prowadzi projekt ochrony trzmieli na Wzniesieniach Łódzkich, a we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” założył na terenie Parku 3 duże hotele dla dzikich pszczół. Od tego roku hotel dla pszczół samotnic wraz z ogródkiem go otaczającym znaleźć można także na terenie nieruchomości przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi przy siedzibie OT PKWŁ.

Pszczoły samotnice, w przeciwieństwie do swoich kuzynek pszczół miodnych nie tworzą rojów, zazwyczaj żyją w pojedynkę, rzadko tworzą kolonie, ale i tak wtedy nie dzielą się obowiązkami. Wola gnieździć się osobno, a z uwagi na fakt, że ubywa im miejsc w których mogły by się zagnieździć, możemy zbudować dla nich domek a nawet hotel. W Światowym Dniu Pszczoły zachęcamy do zapoznania się z tymi pożytecznymi owadami i ze sposobami ich ochrony.

Więcej na temat ochrony pszczołowatych i budowania domków dla nich znajda Państwo klikając tutaj.

https://parkilodzkie.pl/pkwl/o-parku/wydawnictwa-inne

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/

tekst: K. Rozensztrauch-Sosnowska