Konkurs "Wiosna, ach to Ty"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Dnia 6 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się eliminacje finałowe VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „WIOSNA, ACH TO TY” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

1793 ewdmKonkurs swoim patronatem objęli: pan Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego oraz dr Grzegorz Wierzchowski - Łódzki Kurator Oświaty.

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Wzniesień Łódzkich. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Sady naturalne w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich”.

Prelekcja przybliżająca tematykę tej edycji Konkursu, którą przygotowała i przedstawiła pani Katarzyna Krakowska, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, wzbudziła wielkie zainteresowanie wszystkich słuchaczy: uczniów i ich bliskich, oraz nauczycieli.

Komisja konkursowa oceniła wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji komputerowej - formatowanie tekstu z zastosowaniem programu WordPad oraz sposób zaprezentowania 
i walory pracy plastycznej wykonanej w programie Paint.

Laureaci Konkursu:

I miejsce

Julia Krym, Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi, nauczyciel: Justyna Pietruszewska

II miejsce

Alicja Gaffke, Szkoła Podstawowa nr 193 w Łodzi, nauczyciel: Paweł Rzęsa

III miejsce

Sonia Karczewska, Szkoła Podstawowa nr 142 w Łodzi, nauczyciel: Izabela Jerzmanowska

Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.

źródło: WOPN w Łodzi