Kolorowa Lokomotywa w Lesie Łagiewnickim

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Już po raz drugi w bieżącym roku na teren Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zawitała Kolorowa Lokomotywa. Grupa dzieci ze Skierniewic mogła poznać fragment największego na terenie PKWŁ kompleksu leśnego – Lasu Łagiewnickiego. Trasa spaceru edukacyjnego wiodła m.in. przy rezerwacie „Las Łagiewnicki” i śródleśną łąkę „Opadówkę”.

Dzieci zatrzymały się przy niezwykle miłym dla dzików miejscu – babrzysku, wysłuchały opowieści o wybranych gatunkach ssaków leśnych oraz uczyły się odróżniać gatunki drzew lasotwórczych. Po spacerze, na terenie Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym, przeprowadzona została gra terenowa, a następnie, pod okiem osób z Łódzkiego Domu Kultury, odbyły się warsztaty fotograficzne, malarskie i wykonywania gobelinów.