Wielki Dzień Pszczół

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 8 sierpnia Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich włączył się w obchody „Wielkiego Dnia Pszczół”. Tym razem przeprowadzony został spacer edukacyjny dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach. W spacerze wzięły udział dzieci w wieku od 3 do 18 lat wraz ze swoimi opiekunami oraz osobami współpracującymi z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi.

1934 9iklCelem zajęć była popularyzacja wiedzy z zakresu florystyki, struktury przestrzennej lasu, jego funkcji ekologicznych i gospodarki leśnej, które w sposób bezpośredni wpływają na świat zwierząt bezkręgowych, w tym także pszczołowatych. Od czasu zaniku bartnictwa w Polsce zapomniano, że las jest również miejscem życia licznych gatunków dzikich pszczół, które spełniają w nim ważną rolę przyrodniczą.

Interesującym punktem spaceru była kolorowa murawa z wieloma kwitnącymi gatunkami roślin zielnych m.in. dziurawcem, jasieńcem, wrotyczem, kocankami, świerzbnicą, jastrzębcem. Tam osoby zainteresowane mogły obserwować przedstawicieli kilku rodzajów pszczołowatych, którzy zapamiętale odżywiali się pyłkiem i nektarem.

Po zakończonym spacerze na ręce opiekunów dzieci przekazano materiały promujące ochronę pszczołowatych. Następnie, dzieci wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.