Dzień krajobrazu za nami

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

20 października 2000 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Europejską Konwencję Krajobrazową (EKK), którą Polska podpisała w 2001r. i ratyfikowała w 2004r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, strony konwencji są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Mając to na uwadze z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dzień 20 października ogłoszono Dniem Krajobrazu.

Już po raz drugi Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego aktywnie włączył się w promocję i obchodzy tego święta. W tym roku wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim - Katedrą Gospodarki Regionalnej i Środowiska zorganizowano konferencję pn. "Krajobraz - zasób cenny, wspólny, zagrożony". Do współpracy zaproszono Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

W ramach obchodów przeprowadzono warsztaty dla licealistów (studenci Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UŁ SPATIF) oraz dla studentów (pracownicy BPPWŁ). W harmonogramie obchodów znalazła się wystawa naszego kolegi z OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych dr Piotra Wypycha pt. "Drzewa w Krajobrazie", którą wspólnie otworzyli: Hieronim Andrzejewski - Dyrektor ZPKWŁ, Arkadiusz Malec - Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi, dr hab. Mariusz E. Sokołowicz - prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ds. projektów i toku studiów oraz prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska - dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej UŁ oraz kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ. Całość obchodów zakończyła sesja naukowa, w której prelegencji poruszali tematykę krajobrazu i jego ochrony oraz dyskusja.

K.R.Sosnowska