Projekt Re:Generacja na Wzniesieniach Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym 2021 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego , w ramach projektu Re:Generacja dekada odbudowy siedlisk 2021 - 2030 zgłosił do realizacji 2 projekty na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Za realizację projektu odpowiedzialna jest organizacja UNEP/GRID-Warszawa  - ustanowiona 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Prowadzony przez nią projekt ma na celu wybór siedlisk, które z punktu widzenia partnerów projektu są cenne i zagrożone.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego złożył w ramach projektu 2 wnioski:

  1. Łąka kwietna na terenie nieruchomości przy. ul. Wycieczkowej 86 na powierzchni ok. 200-300 m2 w okolicach założonego sadu
  2. Odkrzaczenie i odmulenie drugiego zbiornika wodnego przy ul. Wycieczkowej 86 - zanikające siedlisko wodne

W lutym tego roku rozpoczęły się prace nad pierwszym etapem odkrzaczenia zbiornika wodnego. Prace te, zrealizowane z końcem marca 2022r., obejmowały przede wszystkim usunięcie roślinności zarastającej dno zbiornika, w tym gatunku obcego inwazyjnego derenia rozłogowego. W ramach istniejącego zadrzewienia nadwodnego (głównie olsze i graby) usunięte zostały suche i chore drzewa oraz krzewy.

Kolejnym etapem przy odbudowie siedliska wodnego jest odmulenie go w ramach prac konserwacyjnych, co wymaga oczywiście większych nakładów finansowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji na odbudowę zagrożonych i ginących siedlisk cennych przyrodniczo. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie https://re.generacja.org/