Wieszamy budki dla pustułek w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Koniec zimy to doskonały czas na wieszanie budek lęgowych, do czego serdecznie Państwa namawiamy. My także włączamy się w tą coroczną akcję i tym razem, prócz budek lęgowych najbardziej popularnych, czyli typu A i A1, postanowiliśmy przygotować i powiesić budki dla pustułek. Wytypowaliśmy 4 miejsca, gdzie spotykane były pustułkim, w tym jedno - na wieży Kościoła w Lipce, gdzie pustułki miały swoje miejsce lęgowe, a obecnie trwa remont i pustułki nie bedą miały możliwości dostać się do starego gniazda. Stąd właśnie pomysł, żeby im pomóc.

Pustułka (Falco tinnunculus) należy do rodziny sokołowych i jest najpospolitszym sokołem zamieszkującym Polskę. Liczebność populacji tych ptaków szacuje się na około 7000 par lęgowych według danych podawanych przez Komitet Ochrony Orłów. Pustułka zasiedla tereny wiejskie, jak także miejskie. Zdecydowanie stroni od obszarów leśnych, silnie zarośniętych kompleksów, gdzie nie może polować na preferowane zdobycze. W zależności od tego, jakie nisze zajmuje, takie też zajmuje gniazda. Tym sposobem w środowisku miejskim zasiedla dachy, korytka po kwiatach na balkonach, rynny lub inne tego typu miejsca. Z kolei populacje łąk i pól wybierają opuszczone gniazda ptaków krukowatych usytuowane na skraju śródpolnych ostoi, zarośli czy grup drzew. Wynika to z pewnego lenistwa związanego z charakterem sokołów. Ptaki te w ogóle nie budują gniazd. Pustułka nie jest tutaj w cale wyjątkiem, ona także wykorzystuje już gotowe konstrukcje. Nie powinno nikogo dziwić znalezienie jaj pustułek na płaskich powierzchniach takich jak dachy bez żadnej osłony, czy też ochrony w postaci choćby kilku gałązek, puchu, ptasich piór czy mchu.

Przypominamy tylko, że pustułka jest gatunkiem podlegającym całkowitej ochronie i wymagającym ochrony czynnej. W ostatnich dziesięcioleciach populacje pustułek na terenach rolnych zmniejszają się, stąd pomysł na nowe budki lęgowe.

Źródło: oficjalna strona Komitetu Ochrony Orłów