Konferencja z okazji 25-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich w tym roku kończy 25 lat. 19 listopada wydarzenie to uświetniła uroczysta konferencja zorganizowana z tej okazji. Spotkanie z uwagi na sytuacje pandemiczną zostało zorganizowane w wersji on-line. Dzięki temu, była możliwość dotarcia do bardzo szerokiej grupy odbiorców, którzy związani są i interesują się Parkiem.

Park powołany został 31 grudnia 1996 roku w drodze rozporządzenia wojewodów łódzkiego i skierniewickiego. Po reformie administracyjnej cały obszar Parku znalazł się w granicach województwa łódzkiego.
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest jednym z siedmiu należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Jest to Park najmłodszy i najmniejszy, ale wybitnie wyróżniający się na tle Polski Środkowej w swojej rzeźbie i ukształtowaniu.

Wśród prelegentów konferencji znalazły się osoby związane z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, przede wszystkim ludzie, których badania przyczyniły się do powstania Parku i dla których Park jest cały czas obiektem badań. Nie zabrakło wystąpień osób i instytucji ściśle współpracujących z Parkiem na co dzień.

Z tego miejsca serdeczne podziękowania kierujemy dla wszystkich prelegentów i uczestników spotkania.

Konferencja została udostępniona na profilu Facebook Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.