Relacja z 59 Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego Dobra 2021

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minioną sobotę, dnia 27 lutego odbył się 59 Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego Dobra 2021 zorganizowany przez Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza we współpracy z Klubem Turystów Kolarzy im. H Gintera oraz Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Rajd podzielony był na dwie trasy: pieszą oraz rowerową. Trasa piesza rozpoczęła się przy dworcu PKP w Strykowie i prowadziła przez: Pomnik Marii Piotrowiczowej, Dobrą, Klęk i dalej przez Las Łagiewnicki do Dębu Kosyniera w Parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi.


Pracownicy OT PKWŁ oczekiwali na grupę turystów na cmentarzu w Dobrej. Pod pomnikiem powstańców złożono symboliczne znicze, wiązanki i oddano powstańcom cześć minutą ciszy. Przy okazji krótko przypomniano przebieg bitwy pod Dobrą, a także innych bitew, które stoczono na terenach obecnego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich m.in. bitwy pod Dobieszkowem, pod Wolą Cyrusową i pod Skoszewami. Oprowadzając po drodze przez cenne kulturowo i przyrodniczo miejsca, m.in. park podworski w Klęku, parowy w północno-wschodniej części Lasu Łagiewnickiego, zabytkowe kapliczki w Lesie Łagiewnickim czy rezerwat przyrody „Las Łagiewnicki” doprowadzili grupę turystów do leśnego kompleksu wypoczynkowego w Arturówku. Ciekawą atrakcją była przeprawa przez głęboki parów, gdzie na własnych nogach można było odczuć wyjątkowo ukształtowany fragment terenu w Lesie Łagiewnickim. Zadowoleni z przeprawy przez Las Łagiewnicki turyści, pożegnali pracowników PKWŁ podziękowaniami i pomaszerowali dalej w kierunku Parku Julianowskiego, gdzie pod dębem zwanym „Kosynierem” rajd się zakończył.
Z powodu epidemii niestety w tym roku w rajdzie nie wzięły udziału grupy szkolne, a uczestników było zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach. Pomimo obostrzeń i licznych obowiązujących ograniczeń podczas rajdu panowała wspaniała atmosfera, a uczestnicy z entuzjazmem i zainteresowaniem przysłuchiwali się krótkim pogadankom w terenie. Uczestnicy zadawali także pracownikom parku liczne i bardzo różne pytania, na które ci chętnie udzielali odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali materiały promocyjne ZPKWŁ w postaci map oraz folderów tematycznych o zabytkach na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Mimo zmieniającej się w ostatnich dniach pogody, rajd obył się bez jakichkolwiek opadów atmosferycznych, a aura była wyjątkowo sprzyjająca przygodzie.

Uczestnikom rajdu serdecznie dziękujemy za udział, a także zachęcamy do udziału w kolejnych imprezach. 

 

Tekst i zdjęcie: Mateusz Starnowski