Wakacje na łące w PKWŁ trwają

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym tygodniu w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich odbyły się kolejne zajęcia terenowe dla dzieci i młodzież z łódzkich szkół podstawowych na łące położonej w dolinie Bzury.

Podczas zajęć dzieci miały okazję zapoznać się ze sprzętem do odłowu owadów, a także nauczyć się rozpoznawania rzędów, rodzin i gatunków. Młodzi uczestnicy zajęć poznali również budowę i tryb życia owadów.

Po krótkiej dydaktycznej rozmowie dzieci otrzymały czerpaki entomologiczne oraz pojemniki na owady i ruszyły na łąkę w poszukiwaniu insektów. W trakcie zajęć pracownicy Parku pomagali dzieciom oznaczać złapane okazy lub raczej je nakierowywali, ponieważ dzieci przy pomocy książek doskonale radziły sobie z rozpoznawaniem tych niewielkich stworzonek.

Najczęściej udawało się łapać owady z rzędu prostoskrzydłych tj. świerszcze czy pasikoniki, ale dzieci łapały także błonkówki, pluskwiaki, chrząszcze, motyle, a nawet ważki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pajęczaki m.in. tygrzyk paskowany, który wzbudzał w dzieciach najwięcej emocji.

Zajęcia sprawiły dzieciom tyle uśmiechu i radości, że te nie chciały opuszczać łąki, gdy ogłaszaliśmy koniec zajęć. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęcia na łące w PKWŁ cieszą się tak dużym zainteresowaniem, a dzieci mogą poznawać przyrodę przy okazji wyśmienicie się bawiąc.

Tekst: M. Starnowski