Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

     Piątego czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Święto to obchodzone jest w ponad stu krajach w tym również w Polsce.
    Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu uświadomienie nam wszystkim głównych problemów ekologicznych naszych czasów i zachęcić do poszukiwania na nie rozwiązań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Łódzkie na mapach".

 Przedborski Park Krajobrazowy wraz ze Spalskim Parkiem Krajobrazowym i Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym należą do Odziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych i obok Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Sieradzkich Parków Krajobrazowych i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego tworzą Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
   
Z koncepcją utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego jako pierwszy wystąpił  prof. dr hab. Zygmunt Wnuk w roku 1984, idea ta została następnie rozwinięta w toku badań terenowych, konsultacji i dyskusji w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Przyrody w Piotrkowie Trybunalskim.

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji wojewódzkiego konkursu "Weekend na wsi".

Lecznicze właściwości ziół znane są już od bardzo dawna. Najstarsze przekazy pisane dotyczące leków roślinnych pochodzą ze starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji. Żyjący na przełomie V i VI wieku p.n.e. słynny lekarz grecki Hipokrates wymieniał już 230 gatunków roślin leczniczych. Od zarania dziejów zbierane rośliny służyły jako pokarm. Niektóre z nich łagodziły bóle lub przyspieszały gojenie ran. Wiedzę o tym przekazywano z pokolenia na pokolenie. Bardzo duże znaczenie dla rozpowszechniania upraw i zastosowania ziół miały klasztory, a szczególnie benedyktynów i cystersów. Po wynalezieniu leków i rozwoju farmakologii zioła zaczęły wypadać z obiegu. W późniejszych okresach zwrócono jednak uwagę na negatywne działania uboczne leków i zioła znów wróciły do łask. W ostatnich latach zioła stały się modne i przeżywają swój renesans. Zioła stosowane są na różne schorzenia, nazywane są darami natury dla zdrowia i urody. Rośliny lecznicze stosuje się w ziołolecznictwie w formie świeżego albo suszonego surowca, z którego sporządza się różne mieszanki ziół, soki lub popularne herbatki.

22 maja 2021 r. odbyła się kolejna impreza rowerowa z cyklu „Rowerem nad Wartą”. Była to siódma edycja rajdu współorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

    24 maja, w rocznicę utworzenia Parku Narodowego Sarek - pierwszego parku narodowego w Europie obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Pierwszy park narodowy w Europie szwedzki Sarek został utworzony 24 maja 1909 r. (choć pierwszy tego typu obiekt na świecie to amerykański Park Yellowstone powstały w 1879 r.). W Europie jest obecnie ponad 250 parków narodowych.

  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli na datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej. Konwencja o różnorodności biologicznej została sporządzona w 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych.

Uruchomiony w roku 2020 – dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II - projekt „OWOCE PAMIĘCI” obejmował szereg działań związanych z zachowaniem tradycyjnych odmian drzew owocowych. Zadanie to realizował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Powstało dzięki niemu ponad 20 sadów dawnych odmian, rozsianych na terenie województwa łódzkiego. Zainteresowanie tematem było tak wielkie, iż zdecydowano się projekt przedłużyć na rok bieżący.

     Obchodzony co roku 21 maja Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju służy nie tylko przypomnieniu bogactwa światowej kultury, ale także podkreśleniu znaczącej roli dialogu międzykulturowego dla budowania pokojowych relacji między ludźmi i zrównoważonego rozwoju świata.
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju proklamowany został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 lutego 2003 roku, w następstwie przyjęcia przez UNESCO Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej 2 listopada 2001 roku.